Siirry sisältöön
Haku
Sinisiä ilmapalloja, joissa EU:n keltaiset tähdet ympyrän muodossa.

Rahoitus EU-hankkeiden valmisteluun

Rahoitamme uusimaalaisten toimijoiden EU-hankkeiden valmistelua. Tavoitteenamme on nostaa Uudellemaalle saatavaa Euroopan unionin rahoituksen määrää. Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta vuodelle 2022 varattu tuki on jo sidottu, mutta lisärahoitusta on luvassa. Tiedotamme syksyllä, kun rahoitusta on taas haettavissa. Tällöin tukea voi hakea hankevalmisteluun, joka tähtää EU:n erillisohjelmahakuihin ja jossa hakemuksen jättöpäivä on vuonna 2023.

Valmistelutuki koskee Horisontti Eurooppa -ohjelmaan ja muihin EU:n erillisohjelmiin tähtääviä hankkeita. Tuemme erityisesti kuntien sekä niiden kehittämisyhtiöiden hankevalmistelua, mutta rahoitusta voivat hakea myös korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja kolmannen sektorin toimijat. Valmisteltavien hankkeiden tulee olla merkittäviä, kokoluokaltaan miljoonien eurojen EU-rahoitteisia TKI-hankkeita. 

Rahoitusta voi saada enintään 20 000 euroa ja se voi kattaa maksimissaan 80 prosenttia hankevalmistelun kokonaiskustannuksista. Rahoituspäätökset tekee maakuntajohtaja.

Allekirjoitettu maksatushakemus toimitetaan Uudenmaan liiton kirjaamon sähköpostiosoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Maksatusehdot

Hankevalmistelun maksatushakemus tulee jättää kahden kuukauden kuluessa hakemuksessa kirjatun valmistelun päättymispäivämäärästä kuitenkin viimeistään 15.12.2022. Myöhästyneenä saapuneen maksatushakemuksen perusteella maksatusta ei voida suorittaa, vaan viranomainen joutuu tekemään kielteisen maksatuspäätöksen.

Maksatushakemukseen tulee liittää todiste EU-hankehakemuksen jättämisestä hakulomakkeessa nimettyyn rahoitushakuun. Lisäksi maksatushakemuksen liitteeksi pyydetään liittämään valmisteltu EU-hankehakemus.

Maksatushakemuksen tulee olla hakijan kaupparekisteriotteessa tai muussa vastaavassa asiakirjassa määritelty virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama. Myös sähköinen allekirjoitus hyväksytään.

Sivu päivitetty viimeksi: 25.5.2022