Gå till innehåll
Sök

Med planläggningen och trafikplaneringen mot en fungerande struktur

Våra mål för regionplaneringen är en hållbar bebyggelsestruktur, en balanserad utveckling av byggd miljö och naturmiljö samt en smidig trafik och goda förutsättningar för näringarna.

Tjänsten för landskapsplanekartor

I tjänsten för landskapsplanekartor kan du studera kartor och kartbeteckningar i olika skalor, skriva ut och spara dem. Tjänsten är tvåspråkig.

Tjänsten för landskapsplanekartor