Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Med planläggningen och trafikplaneringen mot en fungerande struktur

Våra mål för regionplaneringen är en hållbar bebyggelsestruktur, en balanserad utveckling av byggd miljö och naturmiljö samt en smidig trafik och goda förutsättningar för näringarna.

Bekanta dig med kartor och geodata

Med hjälp av Nylands förbunds kart- och geodatatjänster kan du lätt bekanta dig med landskapsplanerna i Nyland och de olika temana. Nylands förbund ger gratis tillgång till sin geodatabank.

Tjänsten för landskapsplanekartor