Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Ansökan om AKKE-finansiering öppen för småskaliga utredningsprojekt

Ansökan om AKKE-finansiering för hållbar tillväxt och livskraft är öppen för småskaliga nyländska utredningsprojekt. Stödbeloppet är 20 000–50 000 euro per projekt, och projektet får pågå högst fram till slutet av det här året. Ansökningstiden går ut den 29 april klockan 15.

Vi söker projekt som utvecklar nya initiativ för ett aktivt aktörskap hos landskapets aktörer eller invånare, ett målinriktat samarbete eller en gemensam utveckling. Även skapandet av förutsättningar och nätverk för internationellt samarbete är möjligt. Vi förväntar oss projekt som har betydande effekter på regional nivå, regionförenande effekter eller effekter på landskapsnivå.

– Vi förutsätter att projektplanen innehåller en klar beskrivning av hur projektets resultat kan utnyttjas. Vi bedömer mycket noggrant kvaliteten av projektets genomförandeplan, vilket innebär att det lönar sig att satsa på den, säger utvecklingschef Outi Ervasti.

Finansieringsbeslut styrs av Nylands strategiska program

De sökande bör omsorgsfullt läsa Nylandsprogrammet, Nylands strategi för smart specialisering, Färdplan för  ett klimatneutralt Nyland samt Nylands regionala överlevnadsplan (på finska) för ett stödbeslut förutsätter att målen i programmen har beaktats.

Det är också avgörande hur bra projektets tidsplan håller.

– Projektets tidsplan ska planeras omsorgsfullt, och man ska se till att projektet kan genomföras under år 2024. Detta är en förutsättning från Arbets- och näringsministeriet, för den finansiering som är tillgänglig för den här ansökningsomgången består av medel som återgått från våra tidigare ansökningsomgångar, berättar Ervasti.

Det finns cirka 340 000 euro att dela ut i stöd. Beloppet preciseras när beloppet av återbetalningarna har fastställts. Vid ansökan tillämpas kostnadsmodellen med engångsersättning, vilket möjliggör att på ett effektivt sätt genomföra klara och korta projekt.

Ansökningarna om finansiering bedöms i två omgångar. De ansökningar som kommit in senast 12 april bedöms först, och resten av ansökningarna bedöms i andra omgången.

Stödet är avsett för icke-vinstsyftande aktörer

Stöd kan exempelvis sökas av närings-, utbildnings- och arbetsmarknadsaktörer. Ansökan är öppen också för organisationer oberoende av deras bransch. Stöd får inte beviljas för utveckling av ett enskilt företags affärsverksamhet eller för upprätthållande av projektgenomförarens verksamhet. Den sökande ska också själv delta i finansieringen, och till exempel kommun- eller företagsfinansiering kan utnyttjas som tillägg.

– AKKE-finansieringen är ett effektivt och flexibelt utvecklingsverktyg som främjar landskapets mål. Jämfört med andra finansieringsinstrument är dess agilitet, lätta administration och lämplighet med tanke på lokala behov unika, säger Ervasti.

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna är ett anslag som ingick i statsbudgeten under föregående regeringsperioder. Arbets- och näringsministeriet har fattat beslut om hur anslaget fördelas mellan landskapen. Genom det senaste beslutet från år 2022 fick vi cirka fyra miljoner euro att dela ut i Nyland. Anslaget ingår tyvärr inte i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram.

Material för ansökan

Ansökningsmaterialet och anvisningarna för hur man ansöker om finansiering finns på vår webbplats. Finansiering söks på Nylands förbunds e-tjänst på ett datasäkert sätt.

Ytterligare upplysningar:

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.

Finansieringsförfarande:

Johanna Loima

Projektplanerare

+358 40 350 9702

Stöd- och sakkunniguppgifter i anslutning till AKKE-finansiering samt inom övrig projektförvaltning