Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Landskapets beslutsfattande sker i demokratiskt valda organ

Nylands förbund är en samkommun där beslutsfattandet bygger på kommunal demokrati. Detta skiljer oss från övriga aktörer inom förvaltning på regional nivå. Landskapsfullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i Nylands förbund. Det praktiska arbetet leds av landskapsstyrelsen, som väljs av fullmäktige.

Landskapets samarbetsgrupp, som utses av landskapsstyrelsen, består av finansiärer och experter. Den har till uppgift att slå vakt om samordningen av landskapets utvecklingsåtgärder.