Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
I love Uusimaa -pinssi Uudenmaan kartan päällä.

Uudenmaan hallitusohjelmatavoitteet eduskuntavaalikaudelle 2023–2027

Uudenmaan hallitusohjelmatavoitteiden kantavana ajatuksena on rakentaa tulevaisuutta niin, että koko Suomi menestyy. Kun Uudenmaan toimintaedellytyksiä vahvistetaan, tuotetaan samalla kasvua ja hyvinvointia koko maahan. Tähän Uusimaa tarvitsee valtiolta nykyistä enemmän resursseja vaalikaudella 2023–2027.

Olemme valmistelleet Uudenmaan hallitusohjelmatavoitteet yhdessä alueen kuntien ja muiden avointoimijoiden kanssa. Ne pohjautuvat Uusimaa-ohjelmaan sekä kuntatalouden ja hyvinvointialueiden uusimaalaisiin erityispiirteisiin.

Maakuntahallitus hyväksyi hallitusohjelmatavoitteet lokakuussa 2022. Keskustelu tavoitteista jatkuu muun muassa Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien kanssa.

Uudenmaan hallitusohjelmatavoitteissa on neljä kokonaisuutta:

Kohti hiilineutraalia Suomea – Uudenmaan tavoitevuosi on 2030

 • Vauhditetaan energiasiirtymää ja kasvatetaan Suomen energiaturvallisuutta ja -riippumattomuutta, ensi sijassa polttoon perustumattomilla uusiutuvan energian tuotantomuodoilla ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtien.
 • Nopeutetaan liikenteen päästövähennystavoitteita sekä luodaan edellytyksiä fossiilisista liikennepolttoaineista luopumiselle ja älyliikenteelle.
 • Luodaan kiertotaloudesta Suomen uusi kasvun suunta.

Tulevaisuuden kasvua Suomelle Uudenmaan avulla

 • Suomalainen aluepolitiikka tuottamaan kestävää kasvua.
 • Vahvistetaan kansallista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) – Uudenmaan T&K-toiminnan menot ovat kohonneet viiteen prosenttiin maakunnan BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.
 • Panostetaan maankäyttöön, liikkumiseen ja logistiikkaan siellä, missä siitä saadaan suurin hyöty.
 • Vahvistetaan pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan turvallisuutta, turvallisuustyötä sekä varautumista.

Nostetaan Uudenmaan työllisyysaste 80 prosenttiin

 • Lisätään koulutuksen aloituspaikkoja sinne ja niille aloille ja tasoille, missä väestörakenteen pohjalta on huomattavin kasvava tarve.
 • Edistetään kansainvälisten osaajien sekä yritysten valmiutta asettautua ja sitoutua Uudenmaalle.
 • Panostetaan maahanmuuttajien työllisyyteen kansallisena voimavarana.
 • Panostetaan Uudenmaan työllisyysasteen kohottamiseen kansallisena erityiskysymyksenä.

Turvataan kuntien rahoituspohja kasvavilla alueilla erityistarpeet huomioiden

 • Kannusteet tukemaan kuntien omaehtoista kestävää kasvua – uudistus valtionosuuksiin ja tasausmekanismiin.
 • Turvataan hyvinvointialueiden palvelut rahoituksen kriteerejä täsmentämällä.

Tutustu tarkemmin hallitusohjelmatavoitteisiimme:

Pdf-tiedoston saa ladattua vasemman yläkulman Download-painikkeesta. Mobiililaitteilla avaa tiedosto ensin koko näytön tilaan klikkaamalla keskellä olevaa Fullscreen-painiketta.

Hallitusohjelmatavoitteiden tausta Uudenmaan erityispiirteissä

Yli kolmannes suomalaisista asuu Uudellamaalla ja täällä tuotetaan 40 prosenttia koko maan bruttokansantuotteesta. Puolet Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta on peräisin Uudeltamaalta.

Väestön korkea koulutus- ja osaamistaso, huipputasoiset korkeakoulut sekä vientivetoinen elinkeinoelämä takaavat sen, että Uudellamaalla on hyvät edellytykset tuottaa kasvua koko maahan.

Uhkina tulevalla vaalikaudella ovat globaalit kriisit, maailmanpoliittinen tilanne sekä koveneva kansainvälinen kilpailu investoinneista ja osaajista.

Vaikutamme myös yhteisvoimin

Suomen ainoalla metropolialueella odotamme tulevalta hallitusohjelmalta parempaa ymmärrystä suurten kaupunkien erityispiirteille. Esitämme, että metropolialueelle laaditaan kasvua vauhdittava toimenpideohjelma.

Metropolipolitiikkaa kanssamme ovat edistämässä pääkaupunkiseudun kaupungit, Helsingin seudun kauppakamari ja Etelä-Suomen Media.

Viiden eteläisen maakunnan yhteisissä hallitusohjelmatavoitteissa on punaisena lankana nostaa kasvulähtöisten alueiden potentiaali tulokselliseen käyttöön koko maan hyödyksi.

Maakuntien yhteisissä tavoitteissa ovat mukana Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Alueella asuu puolet Suomen väestöstä. Eduskunnassa alueen ääntä käyttää melkein puolet kansanedustajista.

Sivu päivitetty viimeksi: 28.4.2023