Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

Ennakointi on tulevaisuuden tekemistä

Ennakointia tarvitaan yhteiskunnallisiin muutoksiin varautumiseen ja se auttaa sietämään epävarmuutta. Ennakoinnin merkitys korostuu muuttuvassa ja yllätysten täyttämässä maailmassa. Sen avulla voimme tänään tehdä tulevaisuuteen vaikuttavia ratkaisuja.

Tulevaisuus koskettaa meitä kaikkia ja tarvitsemme sekä ajattelun välineitä että tietoa yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Siksi Uudenmaan liitto pyrkii myös ennakoinnissa laajaan ja moniääniseen yhteistyöhön maakunnan toimijoiden kanssa.

Ennakointi on myös tiedon keräämistä ja analyysia megatrendeistä, signaaleista ja mahdollisista kehityskuluista. Tieto auttaa muun muassa päätöksentekijöitä, yrityksiä ja yhteisöjä.

Uudenmaan liitto on maakunnan tulevaisuuden tekijä. Teemme jatkuvaa ennakointia kehittämistyön tueksi sekä koulutus- ja osaamistarpeiden selvittämiseksi. Lakisääteinen tehtävämme on sovittaa yhteen alueella tehtävää ennakointityötä.

Ennakointitietoja käytetään suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tietoja tarvitaan, kun laaditaan maakuntakaavaa, Uusimaa-ohjelmaa, älykkään erikoistumisen strategiaa ja Hiilineutraali Uusimaa -tiekarttaa.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on varauduttava

Tärkeä osa ennakointia on varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uudenmaan sopeutumistarkastelua tehdään lähivuosina yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja kuntien sekä muiden maakuntien ja sidosryhmien kanssa.

Työ tukeutuu vahvasti kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman päivittämiseen ja ilmastonmuutoksen alueellisia vaikutuksia avaaviin tutkimushankkeisiin. Työssä huomioidaan ilmastonmuutoksen suorat, välilliset ja heijastevaikutukset sekä ilmastoriskien ja haavoittuvuuden ajallinen muutos.

Osaamisen ennakointi luotaa koulutustarpeita

Pula osaavasta työvoimasta rajoittaa yritysten kasvua samaan aikaan, kun toisten alojen osaajia on työttömänä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla ja rakennusalalla on pulaa osaavista tekijöistä. Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnilla tuotetaan tietoa kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi.

Jotta koulutuspaikkoja voidaan suunnata oikeille aloille, tarvitaan tietoa siitä, kuinka paljon ja minkälaista osaamista alueellamme tulevaisuudessa tarvitaan.

Uudenmaan liitto vastaa maakunnan pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta. Uudenmaan koulutus- ja työvoimatarpeita luotaa Ennakointikamari(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun). Uudenmaan liitto on mukana Ennakointikamarin toiminnassa ja on myös sen suurin rahoittaja.

Miltä Uusimaa näyttää 30–40 vuoden kuluttua?

Uusimaa 2050 – Kolme skenaariota tulevaisuuteen

Maailman nopean muutostahdin takia olemme luoneet pitkälle tulevaisuuteen tähtäävät skenaariot. Uusimaa 2050 -skenaariotyössä pohdittiin erilaisia kehityskulkuja seuraavien 30 vuoden päähän. Skenaariotyö oli pohjana maakuntaohjelmalle, joka on voimassa vuosina 2022-2025.

Uudenmaan kasvun vaihtoehdot vuoteen 2060

Uudenmaan väestön, työpaikkojen sekä asunto- ja toimitilakannan kasvun vaihtoehtoja on kuvattu vuoteen 2060 peilaten. Kahden Uudenmaan aluetalouden skenaarion pohjalta on muodostettu vaihtoehtoisia projektiota.

Uudenmaan tulevaisuuskirja – Polkuja vuoteen 2050

Tulevaisuuskirja on kirjoituskokoelma, joka koostuu yli 70 asiantuntijan näkemyksistä Uudenmaan tulevaisuudesta vuonna 2050. Kirjoitukset on julkaistu syksyllä 2020.

Ennakoinnin yhteistyötahoja

Uudenmaan liitto on mukana Kansallisessa ennakointiverkostossa, jossa teemme yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden maakuntien ennakoijien kanssa. Lisäksi teemme ennakointia kuntien sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa.

Uudenmaan ELY-keskus tekee lähitulevaisuuteen katsovaa lyhyen aikavälin ennakointia. Alueelliset kehitysnäkymät on katsaus maakuntien ja seutukuntien nykytilasta sekä lähiajan näkymistä. Kaksi kertaa vuodessa tehtävän tarkastelun toteuttamiseen osallistuu lisäksi Uudenmaan liitto sekä kuntien ja esimerkiksi ammattijärjestöjen edustajia.

Sivu päivitetty viimeksi: 13.12.2023