Siirry sisältöön
Haku
Etualalla valkoisia ja keltaisia kukkia sekä vaaleanpunaisena kukkiva puu. Taustalla oranssin ja keltaisen sävyisiä kerrostaloja.

Uudenmaan liitosta vetoapua kuntien ilmastotyöhön

Ilmastotyö ei etene ilman konkreettisia toimia. Uudenmaan kunnissa tehdään paljon hyvää työtä ilmastonmuutoksen hillinnän eteen, mutta kiristyvät ilmastotavoitteet vaativat ilmastotyön vauhdittamista edelleen.

Uudenmaan liitto koordinoi yhdessä muiden alueellisten toimijoiden kanssa maakunnan ilmastotyötä. Pidämme myös ilmastokysymyksiä esillä erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja edistämme Uudenmaan hyvää päästökehitystä tukevia ratkaisuja valtakunnan tasolla ja kansainvälisesti. Kuntien käytännön ilmastotyötä tuemme ensi sijassa hankkeilla.

Tukea ilmastotyön käynnistämiseen ja vaikuttavien ilmastotoimien tunnistamiseen

Tarvitsetteko tukea ilmastotyöhön? Uudenmaan liiton hankkeet tarjoavat vetoapua ilmastotyön käynnistämiseen ja vaikuttavimpien ilmastotoimien tunnistamiseen.

Käynnissä on kaksi hanketta, jotka tarjoavat käytännön apua ja konkreettisia keinoja ilmastotyöhön. Canemure-hankkeessa rakennetaan seudullista ilmastoyhteistyötä ja tuotetaan tietoa hyvistä päästöjen hillintäkäytännöistä. SILTA-hankkeessa puolestaan sitoutetaan kuntia ilmastotyöhön ja avustetaan hankerahoituksessa.

Canemure-hanke tekee ilmastotyön hyvät käytännöt näkyviksi

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke (Canemure) tukee merkittävästi Uudenmaan ilmastotyötä. Vuosina 2021–2024 ilmastotyötä vauhditetaan hyvien esimerkkien esille tuomisen ja monistamisen kautta.

Etsimme yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa vaikuttavia ja kustannustehokkaita toimenpiteitä ja toimintamalleja. Pyrimme myös löytämään keinoja sovittaa niitä muiden kuntien tarpeisiin. Etenkin Canemure-hankkeen osahankkeet Helsingissä, Hyvinkäällä, Lohjalla ja Porvoossa tuottavat monistettavia toimintamalleja.

Viemme esimerkkejä toimiviksi osoittautuneista päästöjen hillintätoimista Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään Kestävyysloikka.fi-palveluun(Siirryt toiseen palveluun) yleisesti hyödynnettäviksi. Järjestämme myös alueellisia ”ilmastoverstaita”, joissa esittelemme hyviä hillintätoimia ja keskustelemme niiden vaikuttavuudesta ja sovellettavuudesta asiantuntijoiden tuella. Lisäksi etsimme rahoitusmahdollisuuksia sidosryhmiämme kiinnostaville hankkeille.

Teemme Canemure-hankkeen kuntayhteistyötä pääasiassa Uudenmaan liiton asiantuntijaryhmissä. Yhteydenotot ovat tervetulleita laajemminkin, esimerkiksi hankeideoiden tai hyväksi osoittautuneiden hillintätoimien tiimoilta.

hiilineutraalisuomi.fi ja Canemure. LIFE16 IPC/FI/000002. Life-IP Canemure-Finland. Canemure-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Life-ohjelmasta.

SILTA-hanke sitouttaa kuntia ilmastotyöhön ja yhteiseen tavoitteeseen

Uudenmaan liiton SILTA-hankkeessa autamme kuntiamme ilmastotavoitteisiin sitoutumisessa ja ilmastotyön toimenpideohjelmien laatimisessa. Lisäksi kehitämme hankeideoita eteenpäin ja olemme mukana käynnistämässä hankkeita. Tavoitteenamme on vauhdittaa Uudenmaan kuntien ilmastotyötä yhteisin tavoittein. Teemme tiedotuksella ilmastotyötä myös tunnetuksi ja ymmärretyksi.

Hankkeeseen palkattu ilmastoasiantuntija on kuntien käytettävissä kaikissa ilmastotyöhön liittyvissä tehtävissä. Järjestämme työpajoja ja koulutuksia ja tuemme kuntien välistä yhteistyötä.

SILTA-hankkeessa olemme auttaneet kuntia esimerkiksi ilmastojohtamisen kehittämisessä, energiatehokkuusverkoston käynnistämisessä, hankesuunnittelussa ja kuntastrategian ilmastotavoitteiden valinnassa. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

Kestävyysloikka – Vaikuttavien ilmastoratkaisujen tietopankki

Suomen ympäristökeskuksen Kestävyysloikka.fi-palveluun kerätään vaikuttavia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillinnästä, kiertotalouden edistämisestä ja luontokadon pysäyttämisestä. Palvelusta löytyy ratkaisuja myös Uudeltamaalta.

Ilmastoverstaissa keskustelua ja kokemuksia ilmastotoimista

Ilmastoverstas-tapahtumasarjassa keskustelemme testatuista keinoista edistää ilmastotyötä eri sektoreilla ja yhteiskehitämme ilmastotoimia. Keskustelua pohjustetaan esimerkeillä kuntien onnistuneista ilmastohankkeista ympäri Suomen, Uuttamaata painottaen. Ilmastoverstaat on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat konkreettisia esimerkkejä ja tukea ilmastonäkökulman edistämiseen omassa työssään.

Rahoitusta ilmastotyön tekemiseen

Suomen ympäristökeskuksen ja Canemure-hankkeen ylläpitämä tietopankki kokoaa yhteen ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä rahoitushakuja. Kuntien ilmastotyötä tukevat rahoituslähteet on koottu yhdessä Motivan kanssa.

Sivu päivitetty viimeksi: 4.8.2022