Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Etualalla valkoisia ja keltaisia kukkia sekä vaaleanpunaisena kukkiva puu. Taustalla oranssin ja keltaisen sävyisiä kerrostaloja.

Uudenmaan liitosta vetoapua ilmastotyöhön

Ilmastotyö ei etene ilman konkreettisia toimia. Uudellamaalla tehdään paljon hyvää työtä ilmastonmuutoksen hillinnän eteen, mutta kiristyvät ilmastotavoitteet vaativat ilmastotyön vauhdittamista edelleen.

Uudenmaan liitto koordinoi yhdessä muiden alueellisten toimijoiden kanssa maakunnan ilmastotyötä. Pidämme myös ilmastokysymyksiä esillä erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja edistämme Uudenmaan hyvää päästökehitystä tukevia ratkaisuja valtakunnan tasolla ja kansainvälisesti. Kuntien käytännön ilmastotyötä tuemme ensi sijassa hankkeilla.

Tukea ilmastotyön käynnistämiseen ja vaikuttavien ilmastotoimien tunnistamiseen

Tarvitsetteko tukea ilmastotyöhön? Uudenmaan liiton hankkeet tarjoavat vetoapua ilmastotyön käynnistämiseen ja vaikuttavimpien ilmastotoimien tunnistamiseen. Canemure-hankkeessa rakennetaan seudullista ilmastoyhteistyötä ja tuotetaan tietoa hyvistä päästöjen hillintäkäytännöistä.

Canemure-hanke tekee ilmastotyön hyvät käytännöt näkyviksi

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke (Canemure) tukee merkittävästi Uudenmaan ilmastotyötä. Vuosina 2021–2024 ilmastotyötä vauhditetaan hyvien esimerkkien esille tuomisen ja monistamisen kautta.

Etsimme yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa vaikuttavia ja kustannustehokkaita toimenpiteitä ja toimintamalleja. Pyrimme myös löytämään keinoja sovittaa niitä muiden kuntien tarpeisiin. Etenkin Canemure-hankkeen osahankkeet Helsingissä, Hyvinkäällä, Lohjalla ja Porvoossa tuottavat monistettavia toimintamalleja.

Viemme esimerkkejä toimiviksi osoittautuneista päästöjen hillintätoimista Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään Kestävyysloikka.fi-palveluun(Siirryt toiseen palveluun) yleisesti hyödynnettäviksi. Järjestämme myös alueellisia ”ilmastoverstaita”, joissa esittelemme hyviä hillintätoimia ja keskustelemme niiden vaikuttavuudesta ja sovellettavuudesta asiantuntijoiden tuella. Lisäksi etsimme rahoitusmahdollisuuksia sidosryhmiämme kiinnostaville hankkeille.

Teemme Canemure-hankkeen kuntayhteistyötä pääasiassa Uudenmaan liiton asiantuntijaryhmissä. Yhteydenotot ovat tervetulleita laajemminkin, esimerkiksi hankeideoiden tai hyväksi osoittautuneiden hillintätoimien tiimoilta.

hiilineutraalisuomi.fi ja Canemure. LIFE16 IPC/FI/000002. Life-IP Canemure-Finland. Canemure-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Life-ohjelmasta.

Kestävyysloikka – Vaikuttavien ilmastoratkaisujen tietopankki

Suomen ympäristökeskuksen Kestävyysloikka.fi-palveluun(Siirryt toiseen palveluun) kerätään vaikuttavia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillinnästä, kiertotalouden edistämisestä ja luontokadon pysäyttämisestä. Palvelusta löytyy ratkaisuja myös Uudeltamaalta. Klikkaamalla alla olevia esimerkkejä siirryt Kestävyysloikka.fi-sivustolle.

Kuntien ilmastotyötä tukevia materiaaleja

Uudenmaan liiton SILTA-hankkeessa luotiin yhteiskehittämisen malli, jossa eri toimialojen henkilöstö kootaan yhdessä keskustelemaan ja suunnittelemaan kunnan ilmastotyön toteutusta.

Uudenmaan kunnille on koottu toimenpidekortteja, jotka auttavat kuntia ilmasto-ohjelmien laadinnassa ja ilmastotoimien tunnistamisessa. Kortiston rakenne perustuu Hiilineutraali Uusimaa -tiekarttaan. Kortteihin on koottu yli 50 toimenpidettä. Ne sisältävät lyhyen kuvauksen ja esimerkkejä eri kunnista.

Vantaan kaupungin ilmastotyön johtamisen malli on kuvattu raportin muotoon vuonna 2022. Siihen tutustumalla voi saada ajatuksia kunnan ilmastojohtamiseen. Raporttiin on koostettu ajatuksia myös muista ilmastotyön järjestämisen malleista.

Ilmastotyöhön liittyviä tapahtumia

Ilmastoverstas-tapahtumasarjassa keskustelemme testatuista keinoista edistää ilmastotyötä eri sektoreilla ja yhteiskehitämme ilmastotoimia. Keskustelua pohjustetaan esimerkeillä kuntien onnistuneista ilmastohankkeista ympäri Suomen, Uuttamaata painottaen. Ilmastoverstaat on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat konkreettisia esimerkkejä ja tukea ilmastonäkökulman edistämiseen omassa työssään.

Taustalla siniseksi muutettu kaupunkimaisema. Keskellä Yritykset sydän ilmasto -teksti.

Yrityksillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä oman toiminnan päästöjen vähentämisen että kestävien ratkaisujen ja palvelujen tuottamisen näkökulmasta. Yritykset ❤️ Ilmasto -tapahtumat tarjoavat uusimaalaisille yrityksille ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista liiketoimintaympäristöihin ja näkökulmia eri toimialoille. Tavoitteena on tuoda esille kestävyystyön esimerkkejä pienistä ja suurista yrityksistä sekä tarjota käytännön tukea arjen ilmastotyöhön.

Haluatko tuoda oman tapahtumasi osaksi tapahtumasarjaa?

Tapahtumissa yrityksille esitellään kestävyysratkaisuja ja erilaisia toimintamalleja, joilla on onnistuttu vähentämään toiminnan päästöjä. Tapahtuman järjestäjä voi olla yritys, kunta, järjestö tai muu julkisen sektorin toimija.

Tapahtuman järjestäjä saa näkyvyyttä Uudenmaan liiton kanavissa, mutta tärkeää on tehdä omaa markkinointia oikean yleisön tavoittamiseksi.

Lisätietoja:

Pia Tynys, johtava ilmastoasiantuntija, puh. 040 149 2244, pia.tynys@uudenmaanliitto.fi

Tutustu ilmastohankkeisiimme

Sivu päivitetty viimeksi: 18.3.2024