Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Merimaisema ja kallioita Suomenlinnasta, kaukana haaleana Helsingin keskustaa.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on tärkeää alueellista ennakointia

Ilmastonmuutoksen suorat ja epäsuorat vaikutukset tulevat aiheuttamaan merkittäviä muutoksia Uudenmaan toimintaympäristössä. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa varautumista näihin muutoksiin ja toimintaa kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Ilmastonmuutoksen edetessä sopeutumisesta tulee yhä kiinteämpi osa maakuntien liittojen ilmasto- ja ennakointityötä.  

Ilmastonmuutos vaikuttaa maakuntaamme suoraan, välillisesti ja erilaisten kansainvälisten heijastevaikutusten kautta. Monilla toimialoilla keskeisempiä ovat välilliset vaikutukset, jotka liittyvät esimerkiksi kansainvälisten toimitusketjujen häiriintymiseen.  

Eri elinkeinot ja alueet altistuvat eri tavoin sää- ja ilmastoriskeille. Kun ilmastonmuutoksen alueelliset riskit ja niiden luonne tunnetaan, voidaan miettiä keinoja kielteisten vaikutusten vähentämiseksi eli miten sopeudutaan muutokseen. Muutos voi tuoda mukanaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Kansallinen sopeutumissuunnitelma on alueellisen työn pohjana 

Ilmastonmuutoksen vaikutusketjujen haastava ennakointi alkaa kansalliselta tasolta. Uudenmaan sopeutumistyö linkitetään vahvasti kansallisen sopeutumissuunnitelman laadintaan.  

Alueellisen sopeutumissuunnitelman laadintaa tukevat myös valmisteilla olevat alueelliset ilmastonmuutosskenaariot. Näiden avulla hahmotetaan sää- ja ilmasto-olojen muutosten suuntaa ja voimakkuutta sekä ennakoidaan muutosten heijastumista alueelle. Tässä työssä yhteistyötä tehdään tutkimuslaitosten kanssa, joista keskeisimpänä Ilmatieteen laitos. 

Sopeutumistyö vaatii laajaa yhteistyötä 

Käytännön sopeutumistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston, kuntien, yrityskentän ja muiden alueellisten toimijoiden sekä toisten maakuntien kanssa. 

Kunnilla on suuri vastuu sopeutumisen suhteen. Kestävillä, ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioivilla kaavoitusratkaisuilla luodaan edellytykset ilmastonkestäville yhdyskuntarakenteelle. Keskeistä on myös poikkeusoloihin varautuminen.   

Maakuntien liitoissa sopeutumistarve huomioidaan ennakointityön lisäksi maakuntakaavoituksessa ja siihen liittyvissä tehtävissä. Ohjaamme myös hankerahoitusta sopeutumistyön tueksi. 

Ylimaakunnallista yhteistyötä tarvitaan muun muassa valuma-aluekohtaisiin tarkasteluihin. Yhteistyöllä voidaan myös säästää resursseja, kun luonnonoloiltaan ja toimintaympäristöltään yhtenevien alueiden riskiarviointeja laaditaan yhdessä. 

ELY-keskukset hallinnoivat monia ilmastonmuutokselle altistuvia prosesseja, kuten tulvansuojelua ja rakennetun ympäristön muuta kehittämistä. Myös aluehallintavirastojen toiminnassa riskien hallinta on keskeistä.  

Uudenmaan sopeutumissuunnitelmaa valmistellaan 2023 alkaen

Euroopan unionin ilmastonmuutokseen sopeutumisen missioon liittyminen käynnisti konkreettisesti Uudenmaan sopeutumistyön. Alueellisen sopeutumissuunnitelman valmistelussa päästään vauhtiin vuoden 2023 aikana. Suunnitelman laadintaa on pohjustettu hakemalla työhön rahoitusta ja keskustelemalla yhteisistä tarpeista Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kanssa.

Uudenmaan liitto myös liittyi missiota tukevaan Horisontti-hankkeeseen Regions4Climate, joka tuo resursseja erityisesti viheralueiden arvon huomioimiseen sopeutumistyössä. Sopeutumisen työsuunnitelmia tarkistetaan rahoituspäätösten saamisen jälkeen keväällä 2023. Samalla työ sidotaan ennakointityön aikatauluun.   

Sopeutumistarkastelu on osa Canemure-hankkeen toimenpiteitä ja sitä tukee maakuntien ilmastoverkosto. 

hiilineutraalisuomi.fi ja Canemure. LIFE16 IPC/FI/000002. Life-IP Canemure-Finland. Canemure-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Life-ohjelmasta.

Sivu päivitetty viimeksi: 17.1.2024