Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

We Make Transition! – innovaatioyhteistyöllä kohti vihreää siirtymää

We Make Transition! -hanke vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin innovaatioyhteistyötä sekä vauhdittaa Euroopan vihreää siirtymää paikallis- ja aluetasolla.

Kolmevuotisessa hankkeessa tunnistetaan vihreää siirtymää tukevia kehityspolkuja, rakennetaan yhteistä kestävyysvisiota ja kokeillaan yhteisiä kestävyysaloitteita. Aktiivisen yhteistyön tueksi toimijoille tuotetaan menetelmiä, osaamista ja kohtaamispaikkoja.

Hankkeessa pilotoidaan Alankomaissa kehitettyä murrosareenaprosessia, jonka avulla kansalaisyhteiskunta tuodaan tiiviimmin mukaan innovaatiotoimintaa ja kestävyysmurrosta toteuttamaan.

Menetelmä tukee yhteiskunnan resilienssiä voimaannuttamalla yhteiskunnan eri toimijoita, jotka pyrkivät omassa yhteisössään tukemaan erilaisten innovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa. Esimerkkeinä ovat erilaiset jakamistalouden ratkaisut, ruuan paikallinen kiertotalous sekä energiajärjestelmän ekososiaaliset ratkaisut.

Useita kumppaneita Itämeren alueelta

We Make Transition! Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation -hanketta rahoittaa EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma.

Uudenmaan liitto toimii hankkeessa osapartnerina, pääpartneri on Itämeri-Instituutti Tampereelta. Suomesta mukana ovat myös Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen liitot. Yhteensä hankkeessa on 11 kumppania kuudesta Itämeren alueen valtiosta.

Koko hankkeen budjetti on 3,2 miljoonaa euroa, josta Uudenmaan osuus on noin 320 000 euroa. Hanke on käynnissä 1.1.2023–31.12.2025.

Sivu päivitetty viimeksi: 30.3.2023