Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Piirroskuva, jossa on paljon ihmisiä tekemässä erilaisia asioita. Esimerkiksi yksi nojaa skeittilautaan, toinen työntää rattaita ja kolmas pitää sähköpistoketta kädessä.

Uusimaa on reilusti edellä

Pitkän aikavälin strategisiin linjauksiin perustuva maakuntaohjelma eli Uusimaa-ohjelma tavoittelee ekologisesti kestävää, taloudellisesti vastuullista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maakuntaa. Ohjelma sisältää kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä vuoteen 2030 ulottuvan vision. Se on voimassa vuosina 2022–2025. 

Uusimaa-ohjelman visio ja painopisteet

Uusimaa on monella mittarilla edelläkävijä Suomen muihin maakuntiin verrattuna. Tätä asemaa haluamme vahvistaa maakuntaohjelmalla ja olla tulevaisuudessakin reilusti muita edellä.

Visiomme ”reilusti edellä” tarkoittaa myös sitä, että kannamme vastuumme ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja edistämme hyvinvointia eriarvoisuutta vähentäen.

Vuonna 2030 Uusimaa on reilusti edellä

Ilmastonmuutoksen hillinnässä

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali maakunta vuonna 2030. Maakunta tuottaa noin viidenneksen Suomen ilmastopäästöissä, joten alueen hiilineutraalius on merkittävää myös koko maan tavoitteelle. 

Taloudellisessa kilpailukyvyssä

Tavoitteenamme on nostaa Uudenmaan tutkimus- ja kehittämismenojen osuus viiteen prosenttiin maakunnan bruttokansantuotteesta. Tähtäämme myös siihen, että olemme EU:n innovatiivisin alue.

Hyvinvoinnissa

Tavoitteenamme on saavuttaa Uudellamaalla 80 prosentin työllisyysaste vuoden 2030 loppuun mennessä. Maakunnan asukkaille halutaan tarjota parhaat mahdollisuudet hyvään ja turvalliseen elämään. 

Millainen on reilusti edellä oleva Uusimaa? 

Tavoitteet saavutetaan yhdessä

Toteutamme Uusimaa-ohjelmaa yhdessä Uudenmaan toimijoiden kanssa hankkeiden, edunvalvonnan ja kumppanuustoiminnan avulla. Ohjelma ohjaa maakunnalle osoitettavaa hankerahoitusta. Ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, maakunnan kuntien, yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa. 

Uusimaa-ohjelma perustuu lakiin alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta. Ohjelma on kokoava ohjelma, jonka valmistelussa on huomioitu niin globaalin ja EU-tason kuin kansallisen, maakunta- ja kuntatasonkin keskeiset kehittämislinjaukset ja strategiat. Ohjelmaa täydentää tutkimus- ja innovaatiotyötä tukeva Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia.

Ohjelmaa täydentävät ja pitävät ajan tasalla vuosittaiset maakunnan ja valtion välillä käytävät aluekehityskeskustelut.

Seuraa Uusimaa-ohjelman tavoitteiden toteutumista

Ohjelman tavoitteiden edistymistä seurataan erilaisten mittareiden avulla. Kehitystä seurataan esimerkiksi liikenteen sähköistymisessä, koulutustasossa ja korkeakoulutettujen määrässä sekä väestön koetussa hyvinvoinnissa.

Ohjelman ympäristövaikutukset on arvioitu

Uusimaa-ohjelman yhteensopivuus kestävän kehityksen periaatteiden kanssa on varmistettu ympäristövaikutusten arvioinnilla.

Ohjelmatyön aineistot:

Sivu päivitetty viimeksi: 11.6.2024