Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

We Make Transition – Genom innovationssamarbete mot grön omställning

Projektet We Make Transition stärker innovationssamarbete mellan medborgarsamhället och den offentliga sektorn samt påskyndar Europas gröna omställning på lokal och regional nivå.

Under detta treåriga projekt identifierar man utvecklingsstigar som stöder en grön omställning, skapar en gemensam vision om hållbarhet och testar gemensamma hållbarhetsinitiativ. För att stödja ett aktivt samarbete skapar man metoder, kompetens och träffpunkter för aktörer.

Inom projektet pilottestas en process för omställningsarena som utvecklats i Nederländerna. Med hjälp av denna process får man medborgarsamhället till att mer intensivt delta i innovationsverksamheten och hållbarhetsomställningen. Metoden stöder samhällets resiliens genom att stärka samhällets olika aktörer som i sin egen omgivning strävar efter att stödja uppkomsten och ibruktagandet av olika innovationer. Exempel på detta är olika lösningar för delningsekonomi, en lokal cirkulär ekonomi för mat samt energisystemets ekosociala lösningar.

Flera partner i Östersjöregionen

Projektet We Make Transition!  Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation finansieras av EU:s Interreg Baltic Sea Region-program.

Nylands förbund medverkar i projektet, och projektets huvudpartner är Itämeri-Instituutti i Tammerfors. Finländska partner är också Birkalands och Egentliga Finlands förbund. Projektet omfattar sammanlagt 11 partner från sex stater i Östersjöregionen.

Den sammanlagda budgeten för hela projektet är 3,2 miljoner euro, av vilken Nylands andel är cirka 320 000 euro. Projektet pågår 1.1.2023–31.12.2025.

Logo Interreg Baltic Sea Region, European union

Sidan uppdaterad senast: 30.3.2023