Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat.

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin (09) 4757 411, sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin: 040 168 1989, sähköposti: liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyselyssä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan kunkin kyselyn tarkoituksen mukaisesti. Tämä tarkoitus voi olla esimerkiksi verkkokyselyiden toteuttaminen, niiden palautteen käsittely, tilaisuuden käytännön järjestelyiden toteuttaminen tai tilaisuuden materiaalien jälkilähettäminen osallistujille.

Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Kyselystä riippuen mahdollisia kerättäviä henkilötietoja ovat: Nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero, nimike, organisaatio, ruokavalio, esteettömyys.

5. Henkilötietojen lähde

Kyselyn vastaajat.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Pääsy rekisterin tietoihin on Uudenmaan liiton työntekijöillä. Tarvittaessa pääsyä rekisterin tietoihin voidaan rajata.

Nimi ja organisaatio voidaan luovuttaa tilaisuuden muille osallistujille henkilön suostumuksella. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tilaisuuden tiloista ja tarjoiluista vastaaville organisaatioille sekä mahdollisille muille tapahtumanjärjestäjille.

Uudenmaan liiton hallinnoimien hankkeiden tilaisuuksien henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi hankkeen tilintarkastajalle sekä erityisestä syystä rahoittajalle ja hankepartnereille.

Muutoin henkilötietoja ei luovuteta Uudenmaan liiton ulkopuolelle.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille, paitsi jos kyseessä on kansainvälisen järjestön kokous tai vierailu kolmansiin maihin. Tällöin rekisteröidyltä pyydetään nimenomainen suostumus henkilötietojen siirtoon ja hänelle kerrotaan riskeistä tietosuojatason mahdollisten puutteiden vuoksi.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kolme kuukautta kyselyn tekemisestä. Uudenmaan liiton hallinnoimien hankkeiden tilaisuuksien tiedot säilytetään kyseisen rahoitusohjelman vaatiman arkistointiajan.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Suostumuksen tietojen käsittelyyn voi peruuttaa lähettämällä vapaamuotoisen viestin sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.

Rekisteröidyllä on oikeus:

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10.  Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

Sivu päivitetty viimeksi: 15.3.2022