Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä 

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin (09) 4757 411,
sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 
Tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin 040 1681 989, sähköposti liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään yhteydenottojen käsittelyyn. 

Rekisteri muodostuu:

Jos annettu palaute koskee maakuntakaavaa, on kyse kaavaa koskevasta virallisesta muistutuksesta, joka kirjataan ja säilytetään pysyvästi.

Tietojen käsittely perustuu palautteen antajan suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Yhteydenottajan yhteystiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Uudenmaan liiton verkkosivuilla palautetta voi antaa myös anonyymisti.

5. Henkilötietojen lähde

Lomakkeet Uudenmaan liiton verkkosivuilla sekä Uudenmaan liiton kirjaamoon sähköpostitse lähetetty palaute.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Pääsy rekisterin tietoihin on verkkosivujen ylläpitäjillä. Ylläpitäjät ovat Uudenmaan liiton työntekijöitä. 

Sähköpostitse Uudenmaan liiton kirjaamoon tulleeseen palautteeseen on pääsy kirjaamon henkilökunnalla. 

Henkilötietoja käsittelevät lisäksi ne Uudenmaan liiton työntekijät, viranhaltijat tai luottamushenkilöt, joille palaute on osoitettu. 

Henkilötietoja ei luovuteta Uudenmaan liiton ulkopuolelle. Palveluntarjoaja Poutapilvi Web Design Oy käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

Uudenmaan liiton verkkosivustot ovat SSL-suojattuja. SSL-sertifikaatti salaa tietokoneen ja internet-sivun palvelimen välisen liikenteen.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään enintään kolme kuukautta palautteen antamisen jälkeen. Maakuntakaavaan liittyvä palaute säilytetään pysyvästi.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa suostumuksensa tietojen käsittelyyn lähettämällä vapaamuotoisen viestin yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite ”Palautelomakerekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.