Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12,13 och 14

1. Personuppgiftsansvarig 

Nylands förbund, FO-nummer 0201296-1
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
telefon (09) 4757 411,
e-post toimisto@uudenmaanliitto.fi

Kontaktperson för ärenden som gäller registret: 
Dataskyddsansvarig

2. Dataskyddsansvarig

Namn: Liisa Setälä
Telefon 040 1681 989, e-post liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Avsikten med behandling av personuppgifter

Personuppgifter används för att behandla respons via kontaktformulär. 

Registret består av:

Ifall den givna responsen gäller landskapsplanen, gäller det en officiell anmärkning, som diarieförs och förvaras permanent.

Behandlingen av uppgifter baserar sig på ett medgivande av den som gett uppgifterna.

4. Personuppgifternas innehåll i registret

Kontakttagarens uppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer. På Nylands förbunds webbplats kan respons även ges anonymt.

5. Källa för personuppgifter

Blanketter på Nylands förbunds webbplats och den respons som sänts till Nylands förbunds registratur via e-post.

6. Mottagare av personuppgifter

Upprätthållaren av registret har tillgång till dess uppgifter. Upprätthållarna är arbetstagare vid Nylands förbund. 

Registraturens personal har tillgång till den respons som kommit till Nylands förbunds registratur via e-post. 

Personuppgifter behandlas dessutom av de Nylands förbunds arbetstagare, tjänsteinnehavare eller förtroendevalda som responsen är riktad till. 

Personuppgifter överlåts inte till parter utanför Nylands förbund. Serviceproducenten Poutapilvi Web Design Oy behandlar uppgifter enbart på den personuppgiftsansvarigas specifika begäran.

Nylands förbunds webbplats är SSL-skyddad. SSL-certifikatet skyddar trafiken som går mellan en dator och internet-sidans server.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje länder och till internationella organisationer

Uppgifter överlåts inte utanför EU-eller EES-gränser eller till internationella organisationer.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifter förvaras i högst tre månaders tid efter att respons getts. Respons som ansluter sig till landskapsplanen förvaras permanent.

9. Den registrerades rättigheter

Genom att sända ett fritt formulerat meddelande med kontaktformuläret som e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som vanlig post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors kan den registrerade ta tillbaka sitt godkännande till att uppgifter behandlas.

Den registrerade har rätt att:

Begäran ska sändas via e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som vanlig post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors. Förse meddelandet med hänvisningen ”Begäran om kontroll av uppgifterna på kontaktformulär”.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året.

Den registrerade har dessutom rätt att lämna in besvär till dataskyddsombudsmannen.

10. Profilering

Ingen profilering sker eller andra automatiska beslut fattas med hjälp av registret.

Sidan uppdaterad senast: 14.3.2022