Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä 

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin 09 4757 411, sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin 040 1681 989, sähköposti liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Uudenmaan liiton sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden välittämiseen. 

Tilaaja voi tilata eri uutiskirjeitä, joita ovat Uudenmaan liiton uutiset, maakuntakaavoitus sekä Hiilineutraali Uusimaa -uutiskirje. Rekisteri muodostuu tilaajien sähköpostiosoitteista. Tietojen käsittely perustuu tilaajan antamaan suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö 

Tilaajan sähköpostiosoite ja postituslistalle liittymisaika. 

5. Henkilötietojen lähde

Pääsääntöinen lähde on uutiskirjeiden tilauslomake Uudenmaan liiton verkkosivuilla.

Muualta kerätyt sähköpostiosoitteet, jos henkilö on antanut suostumuksen postituslistalle lisäämiselle.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Pääsy rekisterin tietoihin on Uudenmaan liiton verkkosivujen ylläpitäjillä. Ylläpitäjät ovat Uudenmaan liiton työntekijöitä. 

Henkilötietoja ei luovuteta Uudenmaan liiton ulkopuolelle. 

Palveluntarjoaja Creamailer Oy käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

Uudenmaan liiton ja Creamailer Oy:n verkkosivustot ovat SSL-suojattuja. SSL-sertifikaatti salaa tietokoneen ja internet-sivun palvelimen välisen liikenteen.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Rekisterin tiedot sijaitsevat Creamailer Oy:n EU:n sisäisillä turvallisilla palvelimilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistalta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite ”Uutiskirjerekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

Sivu päivitetty viimeksi: 14.3.2022