Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Maisema merelle. Etualalla näkyy kivistä rantaa.

LuoTo – Luoville aloille askelmerkit kestävään tulevaisuuteen

LuoTo-hankkeessa luodaan konkreettiset askelmerkit luovien alojen siirtymälle kiertotaloudessa toimivaan, vähähiiliseen tulevaisuuteen. Luovilla aloilla tehdään jo paljon kestävyyden parantamiseksi, mutta työ on usein projektivetoista, eikä tieto liiku alojen välillä. Uusimaa on hankkeen pilottialue.

LuoTo-hankkeessa kerätään tietoa nykytilanteesta, kartoitetaan kestävyystavoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä sekä laaditaan Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma yhteistyössä toimialojen kanssa. Kestävyysmurroksessa yhteiskunnan kaikki osa-alueet ripeästi sovittavat toimintansa ympäristön kantokyvyn rajoihin ilmastokriisin ja luontokadon hidastamiseksi.

Uudellamaalla pilotoidaan toimenpideohjelmaa ja työkalupakkia

Toimenpideohjelman keskiössä ovat luovien alojen ekologiset vaikutukset, kuten konkreettiset päästöt sekä niiden vähentäminen, myös taiteen ja kulttuurin muutosvoiman esiin nostaminen ekologisesti kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Luovilla aloilla on erityistä mahdollisuuksia vaikuttaa ympäröivään todellisuuteen.

Hankkeessa syntyvällä toimenpideohjelmalla ja työkaluilla vahvistetaan toimijoiden valmiuksia kestävyysmurroksen tekemiseen sekä mitata toimien vaikuttavuutta. Jatkossa luovilla aloilla on käytössään kestävyystyön työkalupakki. Vaikuttavien toimien kokoamisen lisäksi tehdään luovien alojen hiilijalanjäljen laskentamallien kartoitusta ja kehitetään ohjeistusta aloille soveltuvien laskurien käyttöön.

Uudenmaan liitto kokoaa Uudenmaan kontekstiin sopivat toimenpiteet ja muotoilee ne pilottiohjelmaksi maakunnalle. Alueella sijaitsee merkittävä määrä luovien alojen toimijoita. Puolet kaikista Suomen kulttuurialan työpaikoista on Uudellamaalla.

Tule mukaan tekemään ekologista kestävyysmurrosta luovilla aloilla

Kutsumme kaikki luovien alojen kestävyystyöstä kiinnostuneet mukaan LuoTo-hankkeeseen sähköpostilistalle. Sen kautta jaamme tietoa esimerkiksi toimialakohtaisista työpajoista, muista vaikutusmahdollisuuksista sekä hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Kestävä tulevaisuus on yhteinen asia.

Mukana laaja joukko toimijoita

Luovien alojen toimijoiden rahoittajat, kuten säätiöt, ovat avainasemassa siinä, että alan toimijoilla on mahdollista ottaa käyttöön kestäviä toimintatapoja. LuoTo-hanke välittää tilannekuvan kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ministeriöille sekä muille merkittäville rahoittajille. Luovien alojen kestävyystyö saa vauhtia, kun varoja voidaan osoittaa koko kenttää eniten hyödyttäviin kohteisiin.

LuoTo-hankkeen toteuttajakonsortioon kuuluvat Uudenmaan liitto, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, ympäristöministeriö, Creasus ry ja MyStash Oy. Hanketta rahoittavat Sitra, ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uudenmaan pilottihanke on alkanut elokuussa 2022 ja päättyy kesäkuun lopussa vuonna 2023. Uudenmaan pilottihanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -avustushausta.

Logo, jossa teksti Luoto.

Sivu päivitetty viimeksi: 17.1.2023