Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Sinisävyinen merimaisema ja Luoto-logo.

LuoTo – Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma

LuoTo-hanke kokoaa yhteen luovien alojen kestävyyshankkeet ja luo konkreettiset askelmerkit luovien alojen siirtymälle ekologisesti kestävään, vähähiiliseen tulevaisuuteen.

Luovista aloista voimaa kestävyysmurroksen vauhdittamiseen

Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma viitoittaa tietä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Toimenpideohjelmaan on koottu keskeiset huomiot luovien alojen kestävyyshankkeista, kestävyystyön haasteista sekä suosituksia jatkotoimenpiteiksi luovien alojen kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi. Tavoitteena on myös nostaa esiin luovien alojen roolia yhteiskunnallisen kestävyysmurroksen vauhdittajana sekä mahdollisia kytköksiä eri luovien alojen kestävyysratkaisujen välillä.

LuoTo-hanke jatkaa luovien alojen kestävyystyön tukemista

Luovien alojen toimijoiden kestävyysosaamisen kehittämiselle on suuri tarve. Ympäristötyön käynnistämiseen kaivataan tukea joko asiantuntijapalveluna kestävyysalan ammattilaisilta tai lisäresursseina oman kestävyysosaamisen kehittämiseen.

LuoTo-hankkeen syksyllä 2023 alkanut vaihe tulee vastaamaan osaltaan tähän tarpeeseen järjestämällä luovien alojen ammattilaisille räätälöityä täydennyskoulutusta, osaamista vahvistavia verkostoitumistilaisuuksia sekä luomalla mentorointijärjestelmän vertaisoppimisen vahvistamiseksi vuosina 2024–2025.

Jatkohanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetukiavustuksella, joka on Euroopan Unionin rahoittama, NextGeneration EU. Hanketta on toteuttamassa Uudenmaan liiton lisäksi Luovan kiertotalouden kehittämisyhdistys Creasus ry.

Hankkeen työ alkoi elokuussa 2022

Hankkeen alkuvaiheessa kerättiin tietoa nykytilanteesta, kartoitettiin kestävyystavoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä sekä laadittiin Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma yhteistyössä toimialojen kanssa. Kestävyysmurroksessa yhteiskunnan kaikki osa-alueet sovittavat ripeästi toimintansa ympäristön kantokyvyn rajoihin ilmastokriisin ja luontokadon hidastamiseksi.

Hankkeessa syntyvillä toimenpideohjelmalla ja työkaluilla vahvistetaan toimijoiden valmiuksia kestävyysmurroksen tekemiseen sekä mitata toimien vaikuttavuutta.

Uudellamaalla sijaitsee merkittävä määrä luovien alojen toimijoita. Puolet kaikista Suomen kulttuurialan työpaikoista on maakunnan alueella.

Luovien alojen toimijoiden rahoittajat, kuten säätiöt, ovat avainasemassa siinä, että alan toimijoilla on mahdollista ottaa käyttöön kestäviä toimintatapoja. LuoTo-hanke välittää tilannekuvan kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ministeriöille sekä muille merkittäville rahoittajille. Luovien alojen kestävyystyö saa vauhtia, kun varoja voidaan osoittaa koko kenttää eniten hyödyttäviin kohteisiin.

LuoTo-hankkeen toteuttajakonsortioon kuuluivat Uudenmaan liitto, Creasus ry, MyStash, ympäristöministeriö, Taideyliopisto ja Aalto-yliopisto. Hanketta rahoittivat Sitra, ympäristöministeriö, Uudenmaan liitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uudenmaan pilottihanke alkoi elokuussa 2022. Uudenmaan pilottihanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -avustushausta.

Luoto-logo, EU-lippu ja tekstit Euroopan unionin rahoittama, NextGenerationEU.

Sivu päivitetty viimeksi: 12.2.2024