Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

LuoTo – Riktlinjer inför hållbar framtid inom kreativa branscher

Inom LuoTo-projektet skapar man konkreta riktlinjer för kreativa branscher när det gäller en övergång inom den cirkulära ekonomin mot en fungerande, koldioxidsnål framtid. Inom de kreativa branscherna gör man redan nu mycket för att förbättra hållbarheten, men detta arbete är ofta projektbaserat och informationen förmedlas inte mellan branscherna. Nyland är ett pilotområde för projektet.

Inom LuoTo-projektet samlar man in information om nuläget, kartlägger åtgärder som hållbarhetsmålen förutsätter samt utarbetar ett åtgärdsprogram för ekologisk hållbarhetsomställning inom kreativa branscher i samarbete med branscherna. I hållbarhetsomställningen anpassar samhällets samtliga delområden i rask takt sin verksamhet med beaktande av miljöns bärkraft för att bromsa klimatkrisen och naturförlusten.

Åtgärdsprogram och verktygslåda pilottestas i Nyland

Åtgärdsprogrammets fokus ligger på de kreativa branschernas ekologiska konsekvenser, såsom konkreta utsläpp och minskning av dem, samt att lyfta fram den konstnärliga och kulturella förändringskraften för att bygga en ekologiskt hållbarare framtid. Inom de kreativa branscherna finns det särskilda möjligheter att påverka den omgivande verkligheten.

Genom åtgärdsprogrammet och de verktyg som uppstår inom projektet stärks aktörernas färdigheter att skapa en hållbarhetsomställning samt att mäta åtgärdernas effekter. I fortsättningen kommer de kreativa branscherna att ha en verktygslåda för hållbarhetsarbete i sitt förfogande. Utöver de effektiva åtgärderna kartlägger man också modeller för beräkning av de kreativa branschernas koldioxidavtryck och utvecklar anvisningar för användning av räknare som kan tillämpas inom de kreativa branscherna.

Nylands förbund samlar in åtgärder som passar in i den nyländska kontexten och formulerar dem till ett pilotprogram för landskapet. I området finns det ett stort antal aktörer inom de kreativa branscherna. Hälften av alla arbetsplatser inom kulturbranschen i Finland ligger i Nyland.

En stor grupp aktörer deltar

Finansiärer för aktörer inom de kreativa branscherna, exempelvis stiftelser, är i en nyckelställning i att branschens aktörer har möjlighet att införa hållbara verksamhetssätt. LuoTo-projektet förmedlar en lägesbild av de åtgärder som behövs för att uppnå hållbarhetsmålen till ministerier och andra viktiga finansiärer. Hållbarhetsarbetet inom de kreativa branscherna påskyndas när medel kan riktas till de objekt som mest gynnar hela branschen.

Till konsortiet som genomför LuoTo-projektet hör Nylands förbund, Aalto-universitetet, Konstuniversitetet, Miljöministeriet, Creasus ry och MyStash Oy. Projektet finansieras av Sitra, Miljöministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet.

Nylands pilotprojekt inleddes i augusti 2022 och avslutas i slutet av juni 2023. Nylands pilotprojekt har fått finansiering från Miljöministeriets ansökan om understöd för kommunernas klimatprojekt och projekt för cirkulär ekonomi.

Sidan uppdaterad senast: 29.6.2023