Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallituksen kokouspäätökset 8.6.

Uudenmaan maakuntahallituksen 5. kesäkuuta aloitetun ylimääräisen kokouksen jatkokokous pidettiin 8. kesäkuuta. Käsiteltävänä oli erillisselvitys liiton markkinoinnista, viestinnästä, edunvalvonnasta ja edustamisesta sekä näitä koskevista hankinnoista. Liiton tarkastuslautakunta edellytti selvityksen käsittelyä hallituksessa ennen kuin maakuntavaltuusto kokoontuu 13. kesäkuuta.

Erillisselvityksen käsittelyssä puheenjohtajana toimi maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Minerva Krohn (vihr. Helsinki) Markku Markkulan (kok, Espoo) jäävätessä itsensä.

Selvityksen päätösesitykseen tehtiin puheenjohtaja Krohnin esityksestä muutoksia. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavan kokouksessa korjatun päätöksen:

Maakuntahallitus päätti

merkitä erillisselvityksen liiton markkinoinnista, viestinnästä, edunvalvonnasta ja edustamisesta sekä näitä koskevista hankinnoista tiedoksi,

todeta, että maakuntahallitus on kuullut KPMG-selvityksen vastuuhenkilön Harri Leppiniemen vastauksen jäsenten esittämiin kysymyksiin ja käynyt keskustelun tarvittavista jatkotoimista,

todeta, että selvityksestä puuttuu esteellisyyden arviointi sekä hankintojen tarkoituksenmukaisuuden arviointi, mitkä kuitenkin olisi hallituksessa käydyn keskustelun perusteella ollut syytä tehdä,

todeta, että selvitys on ollut hyödyllinen monella tavalla ja on osoittanut hallitukselle ja liiton toimistolle

  • liiton johtamisessa on eräiltä osin toimittu harkitsemattomasti ja huolimattomasti, eikä hankintalakia ja liiton ohjeita ole kaikissa tapauksissa noudatettu. Täten hallitus johtopäätöksenään edellyttää toiminnan tervehdyttämistä sekä maakuntajohtajalta ja kaikilta johtotason henkilöiltä eettisesti korkeatasoisia johtamiskäytäntöjä siten, että kaikki luottamus liiton toimintaan palautuu,
  • kynnysarvon ylittäviä asiantuntijapalveluita on KPMG:n selvityksen mukaan ostettu suorahankintana hankintalain vastaisesti tai ilman hankintalain mukaisia perusteluja sekä kynnysarvon alittavien hankintojen osalta on rikottu eräiltä osin maakuntajohtajan toimintatapaohjeistusta, ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyvien ostojen perusteluissa ei ole kaikilta osin noudatettu organisaation sisäisen valvonnan periaatteita,
  • hallintoon ja varainkäyttöön kohdistuvien prosessien kirjallisia ohjeita on syytä kehittää ja tuoda ne hallitukselle tiedoksi ja päätöksenteon tehtäväjaon mukaisilta osin päätettäväksi, jotta voidaan varmistaa hankintojen läpinäkyvyys ja sisäisen valvonnan toimivuus,
  • hallitukselle tulee valmistella valtuustokausittain ja eräiltä osin vuosittain tilannekatsaukset ja raamisuunnitelmat sidosryhmäyhteistyön tavoitteista ja muodoista, viestinnästä ja edunvalvonnasta. Täten hallitus voi keskittyä sille kuuluvaan strategiseen johtamiseen, valtuuston määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavaan vaikuttamiseen ja riskien hallintaan,
  • KPMG:n selvityksessä liiton toiminnassa vuosina 2017–2022 on tullut esille epäily kilpailuttamatta jääneistä sekä jäävinä tehdyistä hankinnoista. Asian selvittämiseksi hallitus päättää tehdä poliisille esitutkintapyynnön maakuntajohtajan osuutta koskien,

liitossa on käynnistetty uuden maakuntajohtajan valintaprosessi, jonka aikataulua nopeutetaan niin paljon kuin mahdollista – tästä hallitus tekee päätöksiä 12.6. ja 19.6.2023,

edellyttää, että korjaustoimet toteutetaan siten, että kaikki vastuujohtajat toteuttavat selostusosassa kuvatut toimenpiteet. Hallitus käsittelee tarvittavia prosessien kehitystoimia ja ohjeita liitossa tehtävän valmistelun perusteella vaiheittain syyskauden 2023 kuluessa ja edellyttää että nämä voidaan kokonaisuutena vahvistaa ja saada kattavasti käyttöön uuden maakuntajohtajan johdolla,

todeta, että liiton viestinnän periaatteet on hyväksytty maakuntahallituksessa 2.2.2015. Selvityksen mukaan viestinnän periaatteita on viimeksi päivitetty joulukuussa 2022. Näitä ei kuitenkaan ole tuotu hallituksen käsiteltäväksi, vaikka liiton hallintosääntö määrittelee, että maakuntahallitus johtaa kuntayhtymän viestintää ja tiedottamista sekä hyväksyy viestinnän ja tiedottamisen periaatteet. Periaatteet tulee valmistella hallituksen käsiteltäväksi 2023 siten, että mm. viestinnän, markkinoinnin ja edunvalvonnan pääkohderyhmien ja kanavien tarkempi suunnittelu ja määrittely tapahtuu hallituksen linjausten perusteella,

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kokouksen jälkeen Markkula ja Krohn korostivat yhdessä, että nyt saavutettu yhteisymmärrys muodostaa hyvän perustan liiton toiminnan tervehdyttämistoimille ja uuden maakuntajohtajan valintaprosessille.

Lisätietoja:

Erillisselvityksen käsittelyä johtanut varapuheenjohtaja Minerva Krohn, minervakrohn@gmail.com,
puh. 050 588 4244

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, puh. 050 464 2455

Pöytäkirjanpitäjä:

Inka Tikkanen

Hallintojohtaja

+358 40 554 5538

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, päätöksenteon tuki, Uudenmaan liiton strategia

Palvelee myös ruotsiksi

Avainsanat:

Päätöksenteko