Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

Maakuntien liitot: Yhdessä oppien ja kehittyen -hanke tukee liittojen henkilöstöä

Maakuntien liitot: Yhdessä oppien ja kehittyen -hankkeessa rakennetaan toimintamalli maakuntien liittojen henkilöstön työn tukemiseksi. Tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen, vertaisoppiminen, tiedon jakaminen ja verkottaminen.  

Projekti pyrkii ennakoimaan toimintaympäristön muutosta ja vähentämään liittojen työntekijöiden epävarmuutta tulevaisuudesta sekä lisäämään työmotivaatiota kehittämällä osaamista muun muassa digitaidoissa. 

Projektin tavoitteina ovat myös työn sujuvoittaminen ja koetun työn mielekkyyden lisääminen, parhaiden työ- ja toimintamallien jakaminen ja hyödyntäminen, maakuntien liittojen toiminnan ja yhteistyön jäntevöittäminen ja liittojen asiantuntijoiden verkottuminen. Hanketyötä tehdään verkostomaisesti maakuntien liittojen kesken ja projektin pääasiallisin toteutuskeino on vertaisoppiminen.  

Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen maakuntien liitot. Projekti rahoitetaan Kevan työelämän kehittämisrahalla ja maakuntien liittojen omarahoitusosuudella. Projektin palveluntuottaja on Kuntaliitto, Uudenmaan liitto vastaa projektin johtamisesta. Projektin kesto on 1.1.2022–30.11.2023. 

Tekoäly & Maakuntien liitot -webinaari

Järjestimme ti 14. marraskuuta webinaarin, jossa keskusteltiin tekoälystä ja sen vaikutuksista. Webinaarissa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja tekoälyn mahdollisuuksista ja hyödyistä, mutta myös siihen liittyvistä haasteista: 

 1. Miten tekoäly muuttaa maailmaa ja työtä – mitä uudenlaisia mahdollisuuksia ja työtä sujuvoittavia keinoja se tuo?
 2. Minkälainen on ihmisten ja koneiden vuorovaikutus tulevaisuudessa – miten tekoäly hyvällä ja turvallisella tavalla tukee ihmisten elämää? 
 3. Minkälaisista eettisistä näkökulmista tekoälyä voidaan tarkastella – tietosuoja, virheellinen tieto, ideologiset näkemykset ja poliittinen data? 

Webinaari sisälsi toiminnallisen osuuden, jossa jokainen osallistuja pääsi käytännössä kokeilemaan, miten ChatGPT toimii ja millä tavoin sitä voi työssä käyttää. Lopuksi kuultiin esimerkkejä siitä, miten maakuntien liitoissa on jo hyödynnetty tekoälyä erilaisten työtehtävien hoidossa.

Kalenterikutsu webinaariin lähetettiin kaikille maakuntien liittojen henkilöstölle sähköpostilla.

Future is Made Together – kiertueen tulokset julkistettiin toukokuussa

Alkuvuonna järjestetyn kiertueen tuloksia kuultiin Teamsissa toukokuussa 2023. Julkistamistilaisuudessa esiteltiin ideoita ja toimintamalleja, joilla voidaan jatkossa tukea maakuntien liittojen toimintaa ja yhteistyötä.

Kuulolla oli maakuntaliittojen henkilöstöä, erityisesti aiempiin verkostoitumistilaisuuksiin osallistuneita. Asiantuntijoille uudenlaiset toimintamallit tarjoavat keinoja sujuvoittaa omaa työtä. Liitoille yhteistyön kehittäminen tuo merkittäviä synergiaetuja ja vahvistaa niiden tehtävää alueellisina toimijoina.

Tulosten lisäksi tilaisuudessa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja työelämän tulevaisuuden näkymistä, mahdollisuuksista ja vaatimuksista sekä siitä, millaiset innovatiiviset ratkaisut tukevat menestyvää asiantuntijaorganisaatiota.

Maakuntaliitot Meets Together Tour järjestettiin tammikuussa

Järjestimme ainutlaatuisia verkostoitumistilaisuuksia maakuntaliittojen henkilöstölle neljällä paikkakunnalla tammikuussa 2023. Tilaisuuksissa tarjosimme mahdollisuuden kuulla huippuasiantuntijoita, tutustua kollegoihin ja keskustella työhön liittyvistä yhteisistä teemoista. Samalle reissulle sai sopia myös asiantuntijavaihdon. Alla voit palata tilaisuuksien ohjelmaan ja tutustua kolmeen teemakohtaiseen keskusteluryhmään.

Kiertue järjestettiin täysin identtisellä ohjelmalla neljällä eri paikkakunnalla liittojen toimitiloissa.

 • Jyväskylä 12.1.2023 (Keski-Suomen liitto, Lutakonaukio 7 (Innova 2), 40100 Jyväskylä) 
 • Oulu 19.1.2023 (Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5 A, 90140 Oulu)
 • Turku 25.1.2023 (Varsinais-Suomen liitto, Linnankatu 52 B, 20101 Turku)
 • Helsinki 27.1.2023 (Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki)
Ohjelma:

9.00–9.30 Aamupäiväkahvit

9.30–9.45 Hallintojohtajan & hankkeen tervetulosanat

9.45–10.30 Avauspuheenvuoro: Luottamus, turvallisuus ja yhteistyö – maakuntaliitoista tulevaisuuden huippuasiantuntijaorganisaatioita, Ville Ojanen, FT, aivotutkija, psykologi 

10.30 – 11.15 Maakuntaliitot goes Speed Dating – Tutustu kollegoihin!​

11.15–12.15 Lounas (omakustanteinen)

12.15–13.30 Teemakohtaiset keskusteluryhmät:

 • Ketterästi oppivat maakuntaliitot (fasilitaattori Eeva Oinonen, henkilöstöpäällikkö / Uudenmaan liitto)​
 • Maakuntaliittojen yhteistyötä tukevat toimintamallit (fasilitaattori Aleksi Partanen, yhteisökehittäjä / Kuntaliitto)​
 • Hyvinvoiva henkilöstö maakuntaliittojen voimavarana (fasilitaattori Maria Puotiniemi, projektipäällikkö / Kuntaliitto)​

13.30–14.00 Kokemuspuheenvuoroja hankkeen toimenpiteisiin osallistuneilta

14.00–14.15 Päätössanat

Hankkeen ständi pystyssä klo 15 saakka – Tule kysymään ja keskustelemaan hankkeen toimenpiteistä!

Osaaminen on yksi maakuntaliittojen tärkeimmistä resursseista. Jotta liitot pystyisivät vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin, niiden on kehityttävä ketterästi oppiviksi organisaatioiksi. Ketterästi oppivassa liitossa jokainen asiantuntija, jokainen ryhmä ja koko organisaatio kykenee uudistumaan ja oppimaan nopeasti kuntien muuttuvien tarpeiden mukaan. Teemaryhmässä keskustellaan seuraavista kysymyksistä:

 • Mitä ketterä oppiminen tarkoittaa?
 • Mitä ketteräksi oppivaksi organisaatioksi kehittyminen edellyttää?

Maakuntaliittojen välistä yhteistyötä ei ole liikaa – yhdessä voimme olla vahvempia. Tiiviimmän yhteistyön kautta on mahdollista saavuttaa huomattavia synergiaetuja: esimerkiksi maakuntaliittojen lakisääteistä roolia voidaan vahvistaa kehittämällä yhteisesti osaamista ja toimintamalleja. Teemaryhmässä ideoidaan erilaisia keinoja maakuntaliittojen yhteistyön lisäämiseksi ja hyvien toimintamallien löytämiseksi muun muassa seuraavien kysymysten avulla:

 • Tarvitaanko maakuntien liittojen välistä yhteydenpitofoorumia? Millainen se olisi?
 • Onko maakuntien liittojen välisiä yhteisiä toimia tarpeen perustaa? Millaisia ne olisivat?
 • Minkälaiset yhteistyömallit tukevat maakuntaliittojen toimintaa?
 • Mikä on digitaalisten työtapojen kehittämisen rooli maakuntaliitoissa?

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation voimavara – hyvinvointi työssä lisää tutkitusti työntekijän työmotivaatiota, sitoutumista, luovuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. Maakuntaliitoissa halutaan edistää henkilöstön työhyvinvointia sekä tukea työntekijöiden työkykyä ja työmotivaatiota. Teemaryhmässä keskustellaan ja pohditaan seuraavia kysymyksiä: 

 • Mistä tekijöistä työhyvinvointi muodostuu? 
 • Mitä työhyvinvointi merkitsee? 
 • Mitä keinoja työhyvinvoinnin lisäämiseen on olemassa? 
 • Millä tavoin voitaisiin entistä paremmin tukea maakuntaliittojen henkilöstön työhyvinvointia?

Maakuntien liitot Yhdessä oppien.

Hankkeen uutiskirjeet

Seuraa Twitterissä

Lisätietoja Maakuntien liitot – Yhdessä oppien ja kehittyen -hankkeesta:

Projektipäällikkö Maria Puotiniemi
puh. 050 405 9363, maria.puotiniemi@kuntaliitto.fi

Yhteisökehittäjä Aleksi Partanen
puh. 040 358 7759, aleksi.partanen@kuntaliitto.fi

Sivu päivitetty viimeksi: 9.2.2024