Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Miten hallinto voi myötävaikuttaa Uudenmaan liiton uudistumiseen?

Inka Tikkanen

Uudenmaan liitolla on vuoteen 2029 ulottuva strategia oman toimintansa uudistamiselle. Liiton työn vaikuttavuuden näkökulmasta hallinnon keinovalikoimaan kuuluvat esimerkiksi prosessien laadukkaista lopputuotoksista huolehtiminen, asiakaslähtöinen ja tehokas asian- ja tiedonhallinta, tarkoituksenmukaiset työmme ohjaus- ja seurantavälineet sekä asioiden selkeyden ja ymmärrettävyyden varmistaminen molemmilla kotimaisilla kielillä.

Strategian toteuttaminen on alkanut tänä vuonna. Visio ja strategiset tavoitteet suuntaavat ja rajaavat käytännön kehittämistyötä.

Strategiamme kunnianhimoinen visio kuuluu: ’Kaavoihin kangistumaton maailmanluokan
alueen kehittäjä’

Visio ja strategia kertovat mitä meidän tulisi saada aikaan uudistusmielessä, mutta eivät miten. Miten-kysymykseen vastataan vaiheittain, yksi kehittymishaaste kerrallaan ja erikseen strategiamme jokaisella neljällä painopisteellä, joita ovat asiakaskokemus, työn vaikuttavuus ja merkityksellisyys, henkilöstökokemus sekä taloudellisuus ja tuottavuus.

Strategiaa toteutetaan yhdessä, osana liiton työn kehittämistä

Strategisiin kehittämiskohteisiin ideoidaan vuosittain ratkaisuja yhdessä henkilöstön kanssa luottamushenkilöiden ja kuntien tahtotilaa peilaten. Uudistamistyötä tehdään konkreettisin toimenpitein ja kokeiluin moniammatillisissa ja itseohjautuvissa strategian toteuttamistiimeissä.

Jokainen henkilöstön edustaja tuo tiimeihin oman substanssiosaamisensa, kokemuksensa ja kyvykkyytensä. Näin saadaan käyttöön monimuotoisten ja erilaisista asiantuntijoista – yksilöistä – koostuvien ryhmien voima ennakkoluulottomaan kehittämistyöhön.

Uudenmaan liiton talousarviossa on vain neljä strategialähtöistä toiminnallista tavoitetta vuodelle 2021. Ne ovat yhteisiä koko organisaatiolle, koska niiden saavuttaminen ei onnistu yksittäisen vastuualueen tai yksikön omin voimin. Tavoitteet ovat seuraavat:

Miten hallinto voi myötävaikuttaa Uudenmaan liiton uudistumiseen?

Uudenmaan liiton hallintoyksikön missiona on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa Uudenmaan liiton toiminnassa ja auttaa liiton päätöksentekijöitä, johtoa ja henkilöstöä onnistumaan perustehtävässään, eli Uudenmaan kehittämisessä maakunnan suunnittelujärjestelmän mukaisesti. Hallintoyksikön omassa toiminnassa tämän mission laadukas, taloudellinen ja tuloksellinen toteuttaminen menee kaiken edelle. Tämän eteen teemme joka päivä johdonmukaisesti ja ilolla työtämme.

Perustehtävän kirkkaana pysyminen on tärkeää kaikissa töissä, myös hallinnon. Tulee ennakoimattomia tilanteita ja kiireellisiä toimeksiantoja, on loputon määrä yksityiskohtia sekä oheistöitä. On myös ulkopuolelta jatkuvasti tulevia uudistuksia, uusia suosituksia, säännöksiä ja velvoitteita.

Oman strategiamme merkitys onkin auttaa meitä kirkastamaan perustehtäväämme ja tuoda työhömme mielekkyyden kokemusta. Tuomme omalla asiantuntemuksellamme välillisen panoksen Uudenmaan kehittämiseen ja suoran panoksen Uudenmaan liiton uudistumiseen.

Asiakaskokemuksen osalta strategiamme painopisteenä on lisäarvon tuottaminen kunnille ja yhteistyökumppaneille. Hallintoyksikön keinona on muun muassa varmistaa asioinnin ja asioiden käsittelyn sujuvuus, huolellisuus ja joustavuus huomioiden asiakkaiden erilaiset tarpeet.

Henkilöstökokemuksen osalta hallintoyksikön perustehtävänä on tuottaa Uudenmaan liiton henkilöstöpalvelut, mutta myös toimia työyhteisön kehittämisen sisäisenä konsulttina sekä edistää koko henkilöstön omistajuutta hyvästä työelämä- ja henkilöstökokemuksesta.

Taloudellisuus ja tuottavuus -painopisteellä hallintoyksikön perustehtävänä on varmistaa tehokkaat työ- ja toimintatavat, tietojärjestelmät sekä fyysiset ja digitaaliset työympäristöt.

Uudenmaan liiton hallintoyksikön tehtävä 2020-luvulla on myös jatkossakin nähdä metsä puilta, eli varmistaa hyvän hallinnon toteutuminen ja samalla omalla asiantuntemuksellamme tukea Uudenmaan liiton nousua visionsa arvoiseksi alueelliseksi toimijaksi.

Inka Tikkanen

Kirjoittaja on Uudenmaan liiton hallintojohtaja, joka uskoo hyvään johtamiseen, yhdessä tekemiseen ja työn iloon. Inkan mielestä vuorovaikutus on asiantuntijatyön arvoa luova koneisto. Osaaminen ei enää asu yksittäisten johtajien tai asiantuntijoiden korvien välissä, vaan kommunikaatiossa heidän välillään.

Yhteystiedot:

puh. 040 554 5538,