Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Organisaatiorajat ylittävässä vertaisoppimisessa on voimaa!

Aleksi Partanen, Inka Tikkanen
Inka Tikkanen ja Aleksi Partanen liiton toimistolla.

Kokeilu fiksumman työn ja paremman työarjen puolesta toi yhteen kaikki Suomen maakuntien liitot. Kaksivuotisen hankkeen idea oli tuore ja tavoitteet kunnianhimoiset: asiantuntijoiden omaehtoisen osaamisen, tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä vertaisoppiminen.

Uudenmaan liiton vetämä Maakuntien liitot yhdessä oppien ja kehittyen -hanke herätteli henkilöstöä myös tulevaisuuden työelämän murroksiin, erityisesti digitaitojen ja tekoälyn merkityksen kasvuun. Samalla kerättiin kokemuksia oppimisen ja uusiutumisen tukemisesta modernina työkyky- ja työhyvinjohtamisen keinona.

Varjostusta ja verkostoja

Hankkeessa panostettiin vahvasti verkostomaiseen toimintaan ja vertaisoppimiseen. Tämä toteutettiin esimerkiksi muutaman päivän kestävinä asiantuntijavaihtoina ja varjostamisena maakuntien liittojen henkilöstön kesken, mentorointina sekä verkostotoiminnan kehittämisenä.

Luottamuksella, jakamisella ja avoimuudella voidaan saada aikaan paljon hyvää.

Lisäksi järjestettiin verkostoitumistilaisuuksia, jotka keskittyivät yhteistyön, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Verkostoituminen oli keskeisessä roolissa, kun kollegat tutustuivat ja oppivat tuntemaan toisensa yli organisaatiorajojen.

Keskeisin saavutus oli maakuntien liittojen välisen yhteistyön tiivistyminen asiantuntijatasolla sekä uusien itseohjautuvien verkostojen syntyminen yli organisaatiorajojen. Hankkeen aikana luodut suhteet jäivät elämään, ja niitä kannattaa hyödyntää myös jatkossa. Hanke on osoittanut, että luottamuksella, jakamisella ja avoimuudella voidaan saada aikaan paljon hyvää.

Otetaan opiksi

Hankkeen opit ja saavutukset ovat helposti monistettavissa muihin organisaatioihin. Useissa organisaatioissa työskentelee asiantuntijoita, jotka tuntevat olevansa yksin, ilman vertaiskollegaa. Seuraava konkreettinen askel voisi olla konseptin tarjoaminen muiden julkisen sektorin asiantuntijaorganisaatioiden, kuten kuntien käyttöön.

Hankkeen opit ja saavutukset ovat helposti monistettavissa muihin organisaatioihin.

Toivomme, että Maakuntien liitot yhdessä oppien ja kehittyen -hanke tarjoaa inspiraatiota ja ideoita organisaatioillenne. Jakakaa blogia, keskustelkaa aiheesta ja rohkaiskaa yhteistyöhön sekä oppimiseen omassa toimintaympäristössänne. Myös me kerromme mielellämme lisää hankkeesta ja sen tuloksista!

Olemme vakuuttuneita siitä, että vertaisoppiminen ja verkostoituminen yli organisaatiorajojen on avain parempaan työelämään ja uudistumiseen sekä yksilö-, ryhmä että organisaatiotasolla.

Maakunnat yhdessä oppien -hanke

  • Tavoitteena tukea maakuntien liittojen asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä, työkykyä ja työhyvinvointia.
  • Toteutusaika 1.12.2021-30.11.2023.
  • Osallistujina kaikki 18 maakuntien liittoa Suomessa.
  • Uudenmaan liitto toimi hankkeen vetäjänä ja Kuntaliitto hankekumppanina.
  • Rahoitettu Kevan työelämän kehittämisrahalla.

Aleksi Partanen

Kirjoittaja on Uudenmaan liiton yhteisökehittäjä, joka rakentaa inhimillisempää työyhteisöä ja uskoo vuorovaikutuksen ja yhteistyön voimaan. Jatkuvan oppimisen innokkaana kannattajana Aleksi rohkaisee muita jakamaan tietoa ja kokemuksia, uskoen, että yhdessä opimme enemmän.

Yhteystiedot:

puh. 040 358 7759,

Inka Tikkanen

Kirjoittaja on Uudenmaan liiton hallintojohtaja, joka uskoo hyvään johtamiseen, yhdessä tekemiseen ja työn iloon. Inkan mielestä vuorovaikutus on asiantuntijatyön arvoa luova koneisto. Osaaminen ei enää asu yksittäisten johtajien tai asiantuntijoiden korvien välissä, vaan kommunikaatiossa heidän välillään.

Yhteystiedot:

puh. 040 554 5538,