Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin (09) 4757 411, sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin: 040 168 1989, sähköposti liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Uudenmaan kiertotalouslaakson asiakastietojen käsittelemiseksi.
Tietojen käsittely perustuu tilaajan antamaan suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Asiakastiedoista rekisteriin kerättäviä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, nimike ja organisaatio.

5. Henkilötietojen lähde

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään ja heidän taustaorganisaatioilta sekä kerätään itse organisaatioiden verkkosivuilta.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötiedot tallennetaan HubSpot -asiakkuudenhallintajärjestelmään. Pääsy rekisterin tietoihin on Uudenmaan liiton Kiertotalouslaakso -hankkeen työntekijöillä.

Henkilötietoja ei luovuteta Uudenmaan liiton ulkopuolelle.

Uudenmaan liiton hallinnoimien hankkeiden tilaisuuksien henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa hankkeen tilintarkastajalle sekä erityisestä syystä rahoittajalle ja hankepartnereille.

Palveluntarjoaja HubSpot käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Rekisterin tiedot sijaitsevat HubSpot:n EU:n sisäisillä turvallisilla palvelimilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään Kiertotalouslaakso -hankkeen rahoitusohjelman vaatiman arkistointiajan tai kunnes henkilö pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite ”Kiertotalouslaakson sidosryhmärekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.