Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin (09) 4757 411, sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin: 040 168 1989, sähköposti liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Uudenmaan liiton mediatiedotteiden jakeluun.
Tietojen käsittely perustuu tilaajan antamaan suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite sekä vastaanotettujen tiedotteiden määrä. Tiedotteiden vastaanottajien osalta kerätään myös tiedotteiden vastaanottotietoja, kuten tiedotteiden aukaisu- ja tiedotteen linkkien klikkausprosentit. LianaPress tallentaa myös päivämäärän, kellonajan, vastaanottaja ID- ja ip-osoitetiedot vastaanottajan yksilöimistarpeisiin.

5. Henkilötietojen lähde

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään ja heidän taustaorganisaatioiltansa sekä kerätään itse organisaatioiden verkkosivuilta.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Pääsy rekisterin tietoihin on niillä Uudenmaan liiton työntekijöillä, joiden työtehtäviin LianaPress -palvelun käyttö kuuluu.

Henkilötietoja ei luovuteta Uudenmaan liiton ulkopuolelle.

Palveluntarjoaja Koodiviidakko Oy käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

Henkilötietojen siirto tapahtuu aina suojattua yhteyttä käyttäen. LianaPress on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Koodiviidakon henkilöstö ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Rekisterin tiedot sijaitsevat Koodiviidakko Oy:n EU:n sisäisillä turvallisilla palvelimilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tiedotteiden lähettäminen henkilölle on tarkoituksenmukaista tai kunnes henkilö itse lopettaa koosteiden tilaamisen.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi tarkastella omia tietojaan LianaPressin Jakeluiden ja tilausten hallinta -sivulta, johon löytyy linkki jokaisesta vastaanotetun tiedotteen lopusta. Rekisteröity voi lopettaa tiedotteiden vastaanottamisen tiedotteiden yhteydestä löytyvästä linkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite ”LianaPress-tiedotejakelupalvelun tietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.