Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä 

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin 09 4757 411, sähköposti etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin: 040 168 1989, sähköposti: liisa.setala@uudenmaanliitto.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään verkkoseminaarin käytännön järjestelyiden toteuttamiseksi. Rekisteri muodostuu Uudenmaan liiton järjestämiin verkkoseminaareihin ilmoittautuneiden ja osallistuneiden henkilötiedoista.

Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Nimi, sähköposti, organisaatio. 

Lisäksi mahdollisesti kerätään tieto henkilön osoitteesta, toimialasta ja työnimikkeestä.

5. Henkilötietojen lähde

Verkkoseminaariin ilmoittautuneet ja osallistuneet.

6. Henkilötietojen vastaanottajat 

Pääsy rekisterin tietoihin on Uudenmaan liiton työntekijöillä. Tarvittaessa pääsyä rekisterin tietoihin voidaan rajata.

Nimi ja organisaatio näkyvät muille osallistujille Teams-verkkoseminaarissa sekä mahdollisessa seminaaritallenteessa.

Uudenmaan liiton hallinnoimien hankkeiden tilaisuuksien henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi hankkeen tilintarkastajalle sekä erityisestä syystä rahoittajalle ja hankepartnereille.

Muutoin henkilötietoja ei luovuteta Uudenmaan liiton ulkopuolelle.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille, paitsi jos kyseessä on kansainvälisen järjestön kokous tai vierailu kolmansiin maihin. Tällöin rekisteröidyltä pyydetään nimenomainen suostumus henkilötietojen siirtoon ja hänelle kerrotaan riskeistä tietosuojatason mahdollisten puutteiden vuoksi.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään korkeintaan kolme kuukautta tilaisuuden jälkeen. Uudenmaan liiton hallinnoimien hankkeiden tilaisuuksien tiedot säilytetään kyseisen rahoitusohjelman vaatiman arkistointiajan.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa ilmoittautumisensa. Suostumuksen tietojen käsittelyyn voi peruuttaa myös lähettämällä vapaamuotoisen viestin sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite ”Teams-webinaarirekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

Sivu päivitetty viimeksi: 11.1.2023