Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä 

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin 09 4757 411, sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin 040 1681 989, sähköposti liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään tilaisuuksien käytännön järjestelyiden toteuttamiseksi ja niiden palautteen käsittelemiseksi. Rekisteri muodostuu Uudenmaan liiton järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittautuneiden, osallistuneiden ja niistä palautetta antaneiden henkilötiedoista.

Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero, nimike, organisaatio, ruokavalio, esteettömyys. Maakuntaparlamentin osalta laivaosuuteen osallistujilta kerätään myös syntymäaika. Tilaisuuksista voi antaa palautetta anonyymisti.

5. Henkilötietojen lähde

Tilaisuuteen ilmoittautuneet, osallistuneet ja palautetta antaneet.

6. Henkilötietojen vastaanottajat 

Pääsy rekisterin tietoihin on Uudenmaan liiton työntekijöillä, joilla on käyttöoikeudet Webropol-ohjelmistoon. Tarvittaessa pääsyä rekisterin tietoihin voidaan rajata.

Nimi ja organisaatio voidaan luovuttaa tilaisuuden muille osallistujille henkilön suostumuksella. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tilaisuuden tiloista ja tarjoiluista vastaaville organisaatioille sekä mahdollisille muille tapahtumanjärjestäjille ja yhteistyötahoille (kuten esimerkiksi tilaisuuden järjestelyistä vastaavalle konsultille).

Uudenmaan liiton hallinnoimien hankkeiden tilaisuuksien henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi hankkeen tilintarkastajalle sekä erityisestä syystä rahoittajalle ja hankepartnereille.

Muutoin henkilötietoja ei luovuteta Uudenmaan liiton ulkopuolelle.

Verkkolomakkeen ohjelmistotoimittaja Webropol Oy ja sen alihankkijat Nebula Oy ja Qumio Oy käsittelevät tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille, paitsi jos kyseessä on kansainvälisen järjestön kokous tai vierailu kolmansiin maihin. Tällöin rekisteröidyltä pyydetään nimenomainen suostumus henkilötietojen siirtoon ja hänelle kerrotaan riskeistä tietosuojatason mahdollisten puutteiden vuoksi.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kolme kuukautta tilaisuuden jälkeen. Uudenmaan liiton hallinnoimien hankkeiden tilaisuuksien tiedot säilytetään kyseisen rahoitusohjelman vaatiman arkistointiajan.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa ilmoittautumisensa sähköpostiin tulleesta vahvistusviestistä. Maakuntaparlamentin osalta noudatetaan osallistumismaksuun liittyviä peruutusehtoja.

Suostumuksen tietojen käsittelyyn voi peruuttaa myös lähettämällä vapaamuotoisen viestin sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite ”Tilaisuusrekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

Sivu päivitetty viimeksi: 24.1.2024