Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin (09) 4757 411, sähköposti etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin: 040 168 1989, sähköposti liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon ja työskentelyyn sidosryhmien kanssa. Henkilötietoja käsitellään muun muassa Uudenmaan maakunnalliseen TKI-toiminnan koordinaatioon ja maakunnan TKI-yhteistyöhön liittyvää yhteydenpitoa koskien, ilmoittautumisten, erityisruokavalioiden, erityistarpeiden, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden yhteydenpitojen hoitamiseksi.

Tietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaation nimi, erityisruokavaliotiedot sekä mahdolliset muut tiedot.

5. Henkilötietojen lähde

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Pääsy rekisterin tietoihin on niillä Uudenmaan liiton työntekijöillä, joiden työtehtäviin TKI-asiat kuuluvat. Yhteystietorekisterin tiedot tallennetaan Teams-työtilaan, johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

Henkilötietoja ei luovuteta Uudenmaan liiton ulkopuolelle.

Uudenmaan liiton hallinnoimien hankkeiden tilaisuuksien henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa hankkeen tilintarkastajalle sekä erityisestä syystä rahoittajalle ja hankepartnereille.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään, kunnes Uudenmaan TKI-toiminnan yhteystietorekisterin ylläpitoa tai säilyttämistä ei enää katsota tarpeelliseksi, kunnes henkilö itse kirjallisesti pyytää rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot tai kunnes toimimaton sähköpostiosoite poistetaan automaattisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite ”Sidosryhmärekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.