Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä 

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin 09 4757 411, sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin 040 1681 989, sähköposti liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Uusimaa-päivän arvonnan suorittamiseen ja tapahtumajärjestäjien kontaktointiin tarvittaessa. Rekisteri muodostuu arvontaan osallistuvan henkilötiedoista. Tietojen käsittely perustuu arvontaan osallistuvan suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Arvontaan osallistuvan nimi ja sähköposti tai puhelinnumero.

5. Henkilötietojen lähde

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

6. Henkilötietojen vastaanottajat 

Pääsy rekisterin tietoihin on Uudenmaan liiton työntekijöillä ja viranhaltijoilla.

Työskentelyalustana käytetään Uudenmaan liiton Microsoft Office 365 -työtilaa, johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Työtila on SSL-suojattu. SSL-sertifikaatti salaa tietokoneen ja internet-sivun palvelimen välisen liikenteen.

Verkkolomakkeen palveluntarjoaja Webropol Oy ja sen alihankkijat Nebula Oy ja Qumio Oy sekä asianhallintajärjestelmän palveluntarjoaja Innofactor Oy käsittelevät tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä. Järjestelmiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tunnustuksen saaneita tahoja koskevat ehdotukset säilytetään pysyvästi ja muut ehdotukset säilytetään viisi vuotta arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Suostumuksen tietojen käsittelyyn voi peruuttaa lähettämällä vapaamuotoisen viestin sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite ”Uudenmaan liiton tunnustuspalkintojen ehdotusrekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.