Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12,13 och 14

1. Personuppgiftsansvarig 

Nylands förbund, Fo-nummer 0201296-1
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Telefon (09) 4757 411, e-post toimisto@uudenmaanliitto.fi
Kontaktperson för ärenden som gäller registret: Dataskyddsansvarig

2. Dataskyddsansvarig

Namn: Liisa Setälä
Telefon 040 1681 989, e-post liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Avsikten med hantering av personuppgifter

Personuppgifter används för att utföra utlottningen på Nylandsdagen och att ta kontakt med evenemangsanordnare vid behov. Registret omfattar personuppgifter för den som deltar i utlottningen. 

Behandlingen av uppgifter baserar sig på ett medgivande av lotterideltagaren.

4. Personuppgifternas innehåll i registret

Namn och e-post eller telefonnummer på den som deltar i utlottningen.

5. Källa för personuppgifter

Uppgifterna fås av personen ifråga.

6. Mottagare av personuppgifter 

Tillgång till registrets uppgifter har Nylands förbunds arbetstagare och tjänsteinnehavare.

Nylands förbunds digitala arbetsplats i Microsoft Office 365-programmet fungerar som plattform för arbetet. Inloggning sker med personliga användarnamn och den är SSL-skyddad. SSL-certifikatet skyddar trafiken som går mellan en dator och internet-sidans server.

Nätblankettens tjänsteleverantör Webropol Oy och dess underleverantörer Nebula Oy och Qumio Oy samt ärendehanteringssystemets tjänsteleverantör Innofactor Oy hanterar information enbart på särskild begäran av den personuppgiftsansvariga. För att logga in i systemen används personliga användarnamn.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje länder och till internationella organisationer

Uppgifter överlåts inte utanför EU-eller EES-gränser eller till internationella organisationer.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Förslagen om de aktörer som tagit emot priset förvaras permanent och andra förslag bevaras i fem år i enlighet med arkivbildningsplanen. 

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan också ta tillbaka sitt godkännande till att uppgifter hanteras genom att sända ett fritt formulerat meddelande till toimisto@uudenmaanliitto.fi  eller som vanlig post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.

Den registrerade har rätt att:

Begäran ska sändas via e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som vanlig post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors. Förse meddelandet med referensen ”Begäran om granskning av uppgifterna i förslagsregistret för Nylands förbunds pris”.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året.
Den registrerade har dessutom rätt att lämna in besvär till dataskyddsombudsmannen.

10. Profilering

Ingen profilering sker eller inga andra automatiska beslut fattas med hjälp av registret.