Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä 

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin 09 4757 411, sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin 040 1681 989, sähköposti liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään verkkokyselyiden toteuttamiseksi ja niiden palautteen käsittelemiseksi. Rekisteri muodostuu kyselyyn osallistuneiden ja vastanneiden henkilötiedoista.

Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, ammattinimike, organisaatio. Kyselyistä voi antaa palautetta anonyymisti.

5. Henkilötietojen lähde

Kyselyyn osallistuneiden henkilöiden antamat tiedot.

6. Henkilötietojen vastaanottajat 

Pääsy rekisterin tietoihin on Uudenmaan liiton työntekijöillä, joilla on käyttöoikeudet Webropol-ohjelmistoon. Tarvittaessa pääsyä rekisterin tietoihin voidaan rajata.

Nimi ja organisaatio voidaan luovuttaa hankepartnereille henkilön suostumuksella. 

Uudenmaan liiton hallinnoimien hankekyselyiden henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi hankkeen tilintarkastajalle sekä erityisestä syystä rahoittajalle ja hankepartnereille.

Muutoin henkilötietoja ei luovuteta Uudenmaan liiton ulkopuolelle.

Verkkolomakkeen ohjelmistotoimittaja Webropol Oy ja sen alihankkijat Nebula Oy ja Qumio Oy käsittelevät tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään vuoden loppuun saakka.  Uudenmaan liiton hallinnoimien hankkeiden tiedot säilytetään kyseisen rahoitusohjelman vaatiman arkistointiajan.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa ilmoittautumisensa sähköpostiin tulleesta vahvistusviestistä. Suostumuksen tietojen käsittelyyn voi peruuttaa myös lähettämällä vapaamuotoisen viestin sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite ”Kyselyrekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

Sivu päivitetty viimeksi: 12.6.2024