Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Valtio tukee uusien laajakaistayhteyksien rakentamista Uudellamaalla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tukee nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista myöntämällä valtiontukea. Enemmistöllä uusimaalaisista on jo käytössään nopea laajakaistayhteys. Maakunnasta löytyy kuitenkin vielä alueita, joilla nopeaa yhtyettä ei ole.

Valtio tukee laajakaistatukihankkeen kautta yhteyksien rakentamista sellaisille haja-asutusalueille, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin yhteyksiin.

Nopea laajakaistayhteys antaa yhdenvertaiset mahdollisuudet ammatin harjoittamiseen asuinpaikasta riippumatta. Se tuo myös monet verkon välityksellä toimivat palvelut haja-asutusalueiden ulottuville.

Uusi laajakaistatukilaki tuli voimaan 3.2.2022 ja samalla käynnistyi Traficomin uusi laajakaistatukihanke. Hankkeelle on saatu EU:n elvytysvälineestä lähes 50 miljoonaa euroa koko Suomea koskien ja rahoitus on myönnettävä vuosien 2022–23 aikana. Tälle vuodelle määrästä on budjetoitu 15 miljoonaa euroa.

Kuntien on oltava aktiivisia laajakaistahankkeiden käynnistämisessä

Kuntien rooli hankkeiden käynnistämisessä on ratkaiseva, sillä valtion ohella kuituverkkojen toteuttamiseen tarvitaan myös kuntarahoitusta 8–33 prosenttia kunnasta riippuen.

Uudenmaan liitto on mukana valtakunnallisessa laajakaistahankkeessa, ja kartoittaa sopivia tukikohteita maakunnan alueelta. Kunnat määrittävät Uudenmaan liitolle ne alueet, joille tuettuja kuituverkkoja halutaan rakentaa.

Markkina-analyysin pyyntöä varten Uudenmaan liitto tarvitsee kunnanjohtajan alustavan sitoumuksen hankkeen taloudellisesta toteutusmahdollisuudesta kunnassa. Lisäksi toimitetaan karttakuvamuotoinen tiedosto hankealueen rajoista. Hankealueen rajauksen tulee yksiselitteisesti tulla kunnalta itseltään.

Liitto toimittaa tämän perusteella kustakin alueesta Traficomille pyynnön laatia markkina-analyysi. Analyysin aikana Traficom kuulee teleyrityksiä suunnitelluista hankealueista. Näiden perusteella Traficom määrittää tukeen oikeuttavat alueet.

Uudenmaan liitto toteuttaa hanke-ehdotusten haun eli kilpailuttaa ehdotukset kunnan toiveiden mukaisesti, minkä jälkeen prosessi siirtyy valitun toteuttajan, Traficomin ja kunnan väliseksi asiaksi. Uudenmaan liitto kilpailuttaa siis verkon toteutuksen ja valitsee parhaan tarjouksen laajakaistaverkon rakentamisesta.

Tämän hankekauden tukipäätökset tulee olla tehtynä vuoden 2023 loppuun mennessä ja hakemusten tulee olla hyvissä ajoin ennen sitä käsittelyssä. Nyt onkin hyvä aika käynnistää laajakaistarakentamisen suunnittelu kuntien haja-asutusalueilla.

Myös paikallisten kyläverkkojen rakentamiseen on tulossa tukea

Valtion laajakaistatukihankkeen ohella tukea voi hakea paikallisten kyläverkkojen rakentamiseen ELY-keskusten kautta vuonna 2023. Tuki jaetaan EU:n maaseuturahastosta.

Lisätietoja:

Ari Lainevuo

Tutkimuspäällikkö

+358 50 363 1657

Älykäs erikoistuminen – Ihmisten kaupunki, Nopea laajakaista, Uudenmaan liiton tietopalvelut, valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus