Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Asukaskyselyiden tuloksista suuntaviivoja ilmastotyöhön

Mustia ja oranssi kyniä, vieressä lehtiö.

Järvenpäässä, Nurmijärvellä ja Vantaalla on toteutettu asukaskyselyitä ilmastotyön tavoitteiden määrittelyä ja seurantaa varten. Tässä uutisessa kyselyiden tekijät kertovat, miten saada erilaisia näkökulmia asukkailta ilmastotyöhön ja miten he ovat hyödyntämässä kyselyistä saatua tietoa.

Järvenpäässä saatiin seurantatietoa tänä keväänä toteutetun kyselyn avulla

Järvenpäässä kyselyitä on tehty viime vuosina kaksi kertaa, syksyllä 2018 ja keväällä 2021. Ensimmäisessä kyselyssä kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä tavoitteenasetteluun. Tänä keväänä keskityttiin seurantatiedon ja kehitystarpeiden keruuseen. Myös kaupungin henkilöstölle on toteutettu kysely ympäristötyöstä vuoden 2020 lopussa.

– Vuoden 2021 asukaskyselyn toteutimme saadaksemme seurantatietoa Resurssiviisas Järvenpää -tiekartassa määriteltyihin mittareihin, joita ovat asukkaiden tyytyväisyys kaupungin ympäristötyöhön sekä asukkaiden kokemus ilmastoviisaan arjen edellytyksistä, kertoo erikoissuunnittelija Eira Linko.

Järvenpäässä haluttiin saada myös tietoa asukkaiden näkemyksistä, toiveista ja tarpeista ympäristötyön kehittämiseksi. Kyselyn painopiste oli resurssiviisaan arjen edellytyksissä.

– Halusimme tietää, minkälaiset puitteet Järvenpäässä on resurssiviisaille arjen valinnoille. Onko ympäristöystävällinen arki helppoa vai kokevatko asukkaat monia esteitä resurssiviisaille valinnoille arjessaan? Aihetta oli jaoteltu neljään teemaan, jotka ovat tuttuja esimerkiksi Sitran elämäntapatestistä eli asuminen, liikkuminen, ruoka sekä palvelut, tavarat ja hankinnat, Linko kuvailee.

Kyselyihin on vaikeaa saada riittävästi vastaajia, mikä näkyy Järvenpään viimeisimpänä toteutetussa kyselyssä. Linko tuo esiin, että kyselyn markkinointiin kannattaa panostaa.

Vantaalla asukaskysely on yksi tapa saada taustatietoja Resurssiviisauden tiekartan päivitykseen

Vantaan kaupunki on toteuttanut asukaskyselyt ilmastotyöhön liittyen syksyllä 2017 ja keväällä 2021. Parhaillaan Vantaan Resurssiviisauden tiekarttaa päivitetään ja tässä yhteydessä tehtiin kysely myös Vantaan kaupungin johdolle ja luottamushenkilöille marraskuussa 2020. Lisäksi järjestettiin työpaja kaupungin henkilöstölle ja yrityksille sekä asukasraateja kaupunkilaisille.

– Kyselyssä kartoitettiin, millaisia ilmastovalintoja kaupunkilaiset tekevät arjessaan ja miten kaupunki voisi parhaiten tukea kaupunkilaisten kestäviä elämäntapoja, ympäristöasiantuntija Riikka Virta kertoo.

Kyselyssä sai kertoa esimerkiksi ideoita, miten kaupunki voisi nykyistä paremmin tukea asukkaitaan asumisen energiatehokkuuden lisäämisessä ja kestävien liikkumismuotojen käytössä. Ilmastotoimenpiteiden lisäksi kyselyssä kysyttiin myös lähiluonnossa liikkumisesta.

– Tulokset tuovat tärkeää tietoa siitä, miten vastaajat kokevat kaupungin ilmastotoimenpiteet ja omat vaikuttamismahdollisuutensa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana meneillään olevaa tiekartan uudistamistyötä ja uusien toimenpiteiden laadintaa, Virta sanoo.

Hän toteaa, että kyselyä tehdessä on tärkeää miettiä, mikä on tavoite ja mitä se voi tuoda suunnittelutyön tueksi. Vastaajille on hyvä myös kertoa, miten tuloksia tullaan hyödyntämään. Kyselyn pituuteen ja selkokielisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota, koska ammattikieli ei välttämättä ole tuttua vastaajille.

Nurmijärvellä on toteutettu kolme kyselyä

Myös Nurmijärvellä on toteutettu kysely asukkaille. Sen, kunnan sisäisen ja alueen yrityksille suunnatun kyselyn avulla Nurmijärvellä voidaan ohjata kunnan ilmastotyötä oikeaan suuntaan.

Nurmijärven kunnan ympäristöasiantuntija Mari Mäkelän vinkit kyselyn tekemiseen:

Tutustu tarkemmin:

Järvenpää

Tutustu Järvenpään molempien kyselyiden tuloksiin ja seurantaraporttiin, jonka mittareissa on hyödynnetty vastauksia(Siirryt toiseen palveluun)

Vantaa

Kysely toteutettiin Vantaan kaupungin asukasosallisuuden verkkosivuilla. Sinne tulee myös tarkemmat tulokset kyselystä.

Tutustu OsallistuVantaa.fi-sivuun(Siirryt toiseen palveluun)

Nurmijärvi

Lue lisää Nurmijärven asukaskyselyn tuloksista(Siirryt toiseen palveluun)

Avainsanat:

Ilmasto