Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Canemure-hanke lähestyy puoliväliään – Huomio kääntyy käytännön hillintätoimiin

Uudenmaan kartta sekä teksti Uudenmaan kuulumiset. Canemure-logo, teksti hiilineutraalisuomi.fi

Canemure- hankkeen ensimmäinen kolmivuotiskausi päättyy vuodenvaihteessa. Käymme parhaillaan läpi hankesuunnitelmaa ensimmäisen kauden kokemusten pohjalta. Teemme tarvittavia täsmennyksiä vuoden 2024 loppuun jatkuvan hankkeen toteutukseen. Toisella kolmivuotiskaudella ilmastotyö tulee siirtymään käytännön tasolle hyvien käytäntöjen monistamisen muodossa.

Ensimmäisellä kolmivuotiskaudella huomio on alueellisessa työssä ollut vahvasti tiekarttatyössä. Hiilineutraaliustiekarttojen laadinta on nyt loppusuoralla kaikissa seitsemässä Canemure-maakunnassa. Samaan aikaan Suomen ympäristökeskus SYKEn asiantuntijat ovat laatineet tiekarttaluonnosten pohjalta mallitiekarttaa, jota voidaan myöhemmin hyödyntää alueellisen ilmastotyön pohjana.

Uudellamaalla Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta hyväksyttiin joulukuussa 2020. Tänä vuonna työn alla on ollut tiekartan toimenpideohjelma, joka valmistuu syksyn 2021 aikana. Toimenpideohjelmassa tunnistetaan seudulla tehtävän ilmastotyön kokonaisuus ja hahmotetaan päästöpolkuja eri sektoreilla. Kunnat ja muut sidosryhmät pääsevät keskustelemaan ohjelmasta alkusyksystä.

Ilmastotyötä linjaavan keskustelun taustalla olemme syventäneet näkemystä joistakin keskeisistä asiakokonaisuuksista, kuten metsä- ja hiilinielukysymyksistä. Työtä on tehty sekä liiton omaan paikkatieto-osaamiseen että eri sektorien asiantuntijoihin nojautuen. Tämän työn pohjalta voimme ohjata ilmastotyötä vaikuttavimpiin toimenpiteisiin ja muodostaa linjauksia yhteistyön suunnista. Selvitysten tuloksia julkaistaan lähiaikoina Uudenmaan liiton Tietopankissa.

Lisätietoja:

Simo Haanpää

Ilmastoasiantuntija

+358 50 525 5706

Ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja muutoksen hillintä, Regions4Climate- ja Canemure-hankkeet

Avainsanat:

Ilmasto