Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Canemure-projektet snart halvvägs – nu läggs fokus på praktiska begränsningsåtgärder

Canemure-projektets första treårsperiod löper ut vid årsskiftet. Som bäst går vi igenom projektplanen på basis av erfarenheterna av den första perioden. Vi gör motiverade preciseringar i genomförandet av projektet, som fortsätter fram till år 2024. Under den andra treårsperioden ska klimatarbetet övergå till den praktiska nivån i form av mångfaldigande av goda tillvägagångssätt. 

Under den första treårsperioden har vi i det regionala arbetet starkt koncentrerat oss på färdplanen. Utarbetandet av färdplaner för klimatneutralitet befinner sig nu på sluttampen i alla sju Canemure-landskap. Samtidigt har Finlands miljöcentral SYKE:s experter på basis av utkasten till färdplaner utarbetat en modellfärdplan som senare ska kunna ligga till grund för det regionala klimatarbetet. 

I Nyland antogs Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2035 i december 2020. I år har man haft ett åtgärdsprogram för färdplanen under arbete, och det ska vara färdigt hösten 2021. Åtgärdsprogrammet konstaterar det helhetsklimatarbete som utförs i regionen och skissar upp utsläppsstigar för de olika sektorerna. Kommunerna och övriga intressentgrupper ges tillfälle att diskutera programmet tidigt i höst. 

I bakgrunden till den diskussion där man stakar ut linjen för klimatarbetet har vi fördjupat uppfattningen om centrala substanshelheter, såsom frågorna om skog och kolsänkor. Arbete har gjorts både med stöd av förbundets egen kompetens i fråga om geodata och med hjälp av experter från olika sektorer. På basis av detta arbete kan vi leda in klimatarbetet på åtgärder som är mera verkningsfulla och utforma linjer för hur samarbetet borde inriktas. Resultaten av utredningarna publiceras i en snar framtid i Nylands förbunds databank. 

Nylands förbunds databank (på finska)

Upplysningar:

Simo Haanpää

Sakkunnig i klimatfrågor

+358 50 525 5706

Anpassning till och stävjande av klimatförändringen, projekten Regions4Climate och Canemure

Nyckelord:

KlimatProjekt