Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

Älykäs Uusimaa on resurssiviisas

Uudenmaan innovaatiotoimijat ovat edelläkävijöinä mukana kehittämässä resurssiviisasta ja hiilineutraalia yhteiskuntaa, joka on hyvä asukkailleen ja yrityksilleen sekä ympäröivälle luonnolle. Alueemme vahva osaaminen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) rakentavat hyvinvointia ja elinvoimaa resurssien viisaalla käytöllä.

Kehittämisen kärjet on kirjattu Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaan, joka on nimeltään Resurssiviisas Uusimaa. Strategia vauhdittaa maakunnan kestävää kasvua ja ohjaa siihen rahoitusta.

Resurssiviisaus tarkoittaa erilaisten resurssien harkittua ja ennakoivaa käyttöä tavoilla, jotka edistävät hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Vahvuuksiin keskittymällä tutkimus- ja innovaatiotyöstä saadaan enemmän irti.

Strategian kansainvälinen brändi on nimeltään Helsinki Smart Region.

Tutustu strategiaan:

Pdf-tiedoston saa ladattua vasemman yläkulman Download-painikkeesta. Mobiililaitteilla avaa tiedosto ensin koko näytön tilaan klikkaamalla keskellä olevaa Fullscreen-painiketta.

Resurssiviisauden kattoteeman alla kolme kärkeä

Älykkään erikoistumisen strategiassa on resurssiviisauden kattoteeman alla kolme strategista kärkeä:

Ilmastoneutraalius

Ihmisten kaupunki eli sujuva arki

Ihmisten kaupunki tarkoittaa kaupunkikehitystä, joka tuottaa sujuvaa arkea ja asukkaiden hyvinvointia. Tärkeitä asiakokonaisuuksia ovat liikkuminen, asuminen, kaupunkisuunnittelu, ruoka ja terveyspalvelut sekä yrittäjyyden tukeminen. Uusimaa tunnetaan erityisesti älykkäistä kaupunkiratkaisuistaan.

Liikkumisen osalta ajankohtaisia teemoja ovat matkaketjut, liikkuminen keskusten välillä sekä kevyen liikenteen ratkaisut. Muita kehittämisen teemoja ovat uudenlaiset palvelut, digitalisaatio ja digitaaliset hubit, luovat alat sekä kyberturvallisuus, koulutus ja osaaminen.

Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut

Teema sisältää toimintoja, jotka tukevat eri toimialojen uudistumista. Uudellamaalla on paljon korkean teknologian osaamista, joka mahdollistaa teollisuuden murroksen. Keskiössä ovat digitaalisiin ratkaisuihin perustuvat innovaatiot ja palvelut, avoimen datan kehittäminen, alueellisen logistiikan kehittäminen sekä uudet teknologiat.

Kaupunki palveluna -yhteiskehittämisen kohteita ovat etenkin terveysteknologia ja yksilöllistetty terveys, tekoäly, virtuaali- ja lisätty todellisuus, cleantech, fintech, edutech sekä soveltuvin osin kvanttiteknologia.

Uusimaa on Suomen TKI-toiminnan kivijalka

Uudellamaalla tehdään yli puolet maamme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta. Uusimaa sijoittuu toiseksi Eurooppalaisten alueiden innovaatiokyvykkyyttä ja alueiden innovaatiojärjestelmän suorituskykyä mittaavassa vertailussa (Regional Innovation Scoreboard 2023(Siirryt toiseen palveluun)).

TKI-toiminta Uudellamaalla

3,9

miljardia euroa TKI-menot Uudellamaalla

49 %

Uudenmaan osuus koko maan TKI-toiminnasta

39000

TKI-sektorin työpaikkaa

Uudenmaan TKI-menot olivat 3,886 miljardia euroa vuonna 2021. Yritysten osuus kokonaismenoista oli 69,8 prosenttia, korkeakoulusektorin 18,6 prosenttia ja julkisen sektorin 11,6 prosenttia. Suomen TKI-henkilöstä 45 prosenttia työskentelee Uudellamaalla. Tutustu lukuihin tarkemmin tilastosivuillamme.

Maan hallitus on asettanut tavoitteekseen nostaa TKI-menojen osuuden nykyisestä 2,7 prosentista neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Jotta tämä tavoite saavutetaan, Uudenmaan TKI-menojen tulisi olla vähintään viisi prosenttia. 

Uudenmaan aktiiviseen TKI-verkostoon kuuluu suuri määrä toimijoita. Älykkään erikoistumisen strategiamme toimeenpanossa keskeisiä tahoja kuntien ja yritysten lisäksi ovat seuraavat TKI-ekosysteemin toimijat:

Uusimaa on edelläkävijäalue, jossa löydämme yhteistyöllä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.

Antti Vasara, älykkään erikoistumisen ohjausryhmän puheenjohtaja, VTT:n toimitusjohtaja

Tiekartasta Uudenmaan TKI-toimijoille askelmerkit kohti Euroopan kärkeä

Uudenmaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vahvistamiseksi tulisi määritellä yhteiset tavoitteet, selkeyttää alueellista TKI-toimintamallia, vahvistaa EU-vaikuttamista, parantaa tukipalveluja ja lisätä Uudenmaan houkuttelevuutta TKI-ympäristönä. Tavoitteita ja toimia on tunnistettu Uudenmaan EU-tasoisen TKI-toiminnan tiekartassa.

Tiekartassa määritellään alueen vahvuudet ja keinot edistää TKI-toimintaa kärkiklustereiden ja osaamisen avulla. Yhteistyössä Spinversen ja MDI:n kanssa laadittu tiekartta tarjoaa konkreettisia keinoja lisätä EU-tasoista TKI-toimintaa Uudellamaalla.

Hanketoiminta korostuu kehittämis- ja innovaatiotyössä

TKI-työ perustuu ennen kaikkea erilaisista rahoituslähteistä tuettaviin hankkeisiin. Uusimaalaiset toimijat ovat mukana eurooppalaisissa, kansallisissa ja alueellisissa hankkeissa.

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa toteuttavia hankkeita ja kehittämiskokonaisuuksia esitellään Helsinkismart.fi-sivustolla.(Siirryt toiseen palveluun)

TKI-toiminnan keskeiset rahoituslähteet:

Valtion tki-rahoitus, EU-rahoitus, yritysten rahoitus ja muu julkinen rahoitus.

Tutustu rahoitusta saaneisiin hankkeisiin:

Sivu päivitetty viimeksi: 24.4.2024