Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Digivihreä kampushautomo – eli mikä?  

Mikko Järvinen
Hymyilevä ja silmälasipäinen Mikko Järvinen. Vihreä ympyrä, jossa teksti EER 2022 Uusimaa.

Osana Uudenmaan yrittäjyysaluevuotta Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia kehittävät ja pilotoivat digivihreää kampushautomotoimintaa. Tavoitteena on mahdollistaa uuden digivihreän liiketoiminnan kehittäminen kaikille kiinnostuneille uusimaalaisille.  

Taustavoimat vaikuttavat tarkoitusperiin  

Yrityshautomot ja kiihdyttämöt ovat organisaatioita, jotka tyypillisesti tukevat lupaavia alkuvaiheen yrityksiä. Palvelut voivat sisältää mentorointia, valmennusta tai toimitiloja, mutta myös tukevat tuotekehitystä sekä pääsyä verkostoihin, rahoitukseen ja asiakkaisiin. Viime vuosina lyhytkestoiset ja yksittäisiä yritysjoukkoja palvelevat kiihdyttämöt ovat kasvattaneet suosiotaan.  

Yrityshautomolla tai kiihdyttämöllä voi olla monenlaisia taustavoimia ja erilaisia tarkoitusperiä. Suuren yrityksen käynnistämä hautomo voi tähdätä innovaatioiden hyödyntämiseen yhdessä startup-yritysten kanssa. Pääomasijoittajan tukema kiihdyttämö voi pyrkiä tuottamaan diilivirtaa parhaan sijoitetun pääoman tuoton tarjoavista startupeista. Kiinteistösijoittajan pyörittämä hautomo voi tavoitella arvonnousua omistamalleen kiinteistölle. 

Hautomon tai kiihdyttämön taustalla voi olla myös kaupunki, alue tai valtio. Tällöin tavoitteena on taloudellisen toimeliaisuuden kasvattaminen, yksityisten työpaikkojen luominen, tai vaikkapa yksityisten sijoitusten lisääminen alueella.   

Mikä on kampushautomon tarkoitus?  

Kampushautomo on korkeakouluun kytkeytyvä hautomo. Korkeakoulut haluavat tarjota arvokkaita oppimiskokemuksia, tukea opiskelijayrittäjyyttä tai innovaatioita sekä niiden kaupallistamista.  

Viime aikoina jatkuva oppiminen on korostunut erityisesti ammattikorkeakoulujen tavoitteissa. Tuettavat opiskelijayrittäjät ovat entistä useammin jo työssä olevia osaajia, jotka etsivät asiantuntijoina uutta suuntaa uralleen, tai yrittäjinä uusia avauksia nykyiseen yritystoimintaansa. Toiminta ei suinkaan rajoitu pelkkiin tutkinto-opiskelijoihin.  

Myös ammattikorkeakoulujen koulutusalat vaikuttavat kampushautomoiden fokukseen. Esimerkiksi Haaga-Helia toimii ensisijaisesti liiketalouden ja palveluelinkeinojen alueella. Tämä näkyy vähäisempänä määränä korkean teknologian innovaatioita ja teknologiansiirtoja, mutta sitäkin suurempana huomiona opiskelijayrittäjyyteen ja liiketoimintamallien innovaatioihin.   

Tavoitteena on mahdollistaa uuden digivihreän liiketoiminnan kehittäminen kaikille kiinnostuneille uusimaalaisille.  

Miksi digivihreys?  

Boston Consulting Groupin tuore tutkimus(Siirryt toiseen palveluun) osoittaa yhteyden digitaalisten kyvykkyyksien sekä kestävän kehityksen välillä suurissa yhtiöissä. Erityisesti valmistava teollisuus ja energia-alan yhtiöt investoivat digitaalisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat ympäristötavoitteiden saavuttamisen.  

Yksi esimerkki digivihreydestä on Yara, joka on onnistunut muuntautumaan lannoitteiden tuottajasta digitaalisten ratkaisujen toimittajaksi. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat tuottavuuden kasvattamisen sekä aiempaa ympäristöystävällisemmän maataloustuotannon.  

Digivihreys on mahdollisuus kaikenkokoisille yhtiöille. Haaga-Helian tradenomiopiskelijoiden Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustama Troa NY nappasi pääpalkinnon vuoden parhaana korkea-asteen NY-yrityksenä. Yrityksen verkkosivujen kautta kuluttajat löytävät tietoa ruokakauppojen punalaputettujen tuotteiden saatavuudesta valituissa päivittäistavarakaupoissa.   

Yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia  

Yhteistyön etuna on mahdollisuus tuoda yhteen useita eri osaamisalueita ja käytäntöjä. Kullakin ammattikorkeakoululla on vahvaa osaamista omilla fokusalueillaan, mikä voi näkyä esimerkiksi monialaisina opiskelijayrittäjätiimeinä. Toisaalta yhteistyö voi mahdollistaa skaalaetuja tarjoamalla yhteisiä palveluja aiempaa laajemmalle kohderyhmälle.   

Digivihreän kampushautomotoiminnan yhteiskehittäminen jatkuu yhteistyössä kolmen Uudenmaan alueen suurimman ammattikorkeakoulun sekä Uudenmaan alueen keskeisten sidosryhmien kesken.

Katso video:

Hymyilevä ja silmälasipäinen Mikko Järvinen. Vihreä ympyrä, jossa teksti EER 2022 Uusimaa.

Mikko Järvinen

Mikko Järvinen työskentelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä.

Yhteystiedot: puh. +358 29 447 1100, mikko.jarvinen@haaga-helia.fi.

Avainsanat:

Elinkeinot