Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Elinvoimabarometri: Uusimaa on yrittäjien mielestä Suomen elinvoimaisin maakunta

Raitiovaunu ja ihmisiä jalkakäytävällä Aleksanterinkadulla

Yrittäjien mielestä Uusimaa on elinvoimaisin Suomen maakunnista. Toiseksi vahvimmaksi elinvoima koetaan Pirkanmaalla ja kolmanneksi Pohjanmaalla. Elinvoimabarometrissa kysyttiin yrittäjien mielipiteitä kotimaakunnastaan. Mitattavia kategorioita oli kolme: elinvoima, verkostoituminen sekä johtaminen ja päätöksenteko. Uusimaa on ykkönen myös kyselyn kokonaistuloksissa.

Uudellamaalla toimivat yrittäjät ovat tyytyväisimpiä maakuntansa elinvoimaan. Maakunnan erityisenä vahvuutena on saavutettavuus niin lentoliikenteellä, tieverkolla, rautatieyhteyksillä kuin tietoverkoilla. Sijainnin ja hyvien yhteyksien merkitys korostuu yrityskoon kasvaessa.

– Uusimaa on kokonaistuloksessa yrittäjien mielestä parhaiten menestynyt maakunta, joten täytyy olla tyytyväinen. Toisaalta en näe siinä isoa yllätystä. En myöskään siinä, että yrittäjät nostivat elinvoimassa ja liikenneyhteyksissä Uudenmaan maakunnista ykköseksi. Parannettavaakin meillä on, sillä barometrin tuloksista käy ilmi, että yrittäjät Uudellamaalla toivovat parempaa johtamista ja päätöksentekoa, sanoo Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Pirkanmaa ja Uusimaa houkuttelevimmat maakunnat

Yrittäjien mielestä puoleensavetävin maakunta, jolla on yritysten kannalta houkuttelevin imago, on Pirkanmaa, ja seuraavana tulee Uusimaa. Puoleensavetävyyden osa-alueilla Uusimaa on maakuntien ykkönen kulttuuripalveluissa ja liikuntapalveluissa.

Pirkanmaa johtaa hienoisesti kysyttäessä työvoiman saatavuudesta, rakennetusta ympäristöstä ja koulutuspalveluista. Matkailupalveluissa puolestaan Lappi pitää kärkisijaa ja seuraavina tulevat Uusimaa ja Pirkanmaa.

Maakuntien päätöksenteko on yrityksille vierasta

Elinvoimabarometri kertoo, että vain neljännes kaikista yrittäjistä tietää, mistä maakunnan liitto päättää. Liittojen poliittinen päätöksenteko ei myöskään ole yrityksille näkyvää ja vain kolmannes kaikista yrittäjistä pitää oman maakuntansa päätöksentekoa edes jollain tavalla näkyvänä. Uusimaalaisille yrittäjille päätöksenteko on kaikkein vierainta.

Maakunnan päätöksentekoilmapiirin kokee yritysten kannalta positiiviseksi 43 prosenttia kaikista yrittäjistä. Uusimaalaisista yrityksistä 35 prosenttia pitää ilmapiiriä positiivisena. Kysyttäessä onko maakunnan päätöksenteossa käytössä yritysvaikutusten arviointi, 66 prosenttia uusimaalaisista yrityksistä ei osannut vastata.

– Käynnistämme Uudenmaan yrittäjäjärjestöjen kanssa keskustelun siitä, miten yrittäjänäkökulmaa voisi tuoda vahvemmin mukaan maakunnan päätöksentekoon, kertoo kehittämispäällikkö Outi Ervasti Uudenmaan liitosta.

Yrittäjät verkostoituvat maakunnan muiden yrittäjien kanssa

Elinvoimabarometri-selvityksessä yrittäjiltä kysyttiin myös verkostoitumisesta. Uudellamaalla kuntien sekä kunnallisten ja seudullisten kehitysyhtiöiden tai maakunnan verkostoitumistilaisuuksia järjestetään vähemmän kuin muissa maakunnissa. Hyvinvointialueiden ja valtion alueellisten toimijoiden verkostoitumistilaisuuksien osalta Uusimaa sijoittuu vertailussa keskivaiheille. Sen sijaan muut kuin julkiset toimijat järjestävät verkostoitumistilaisuuksia eniten Uudellamaalla.

Uusimaalaiset yritykset osallistuvat verkostoitumistilaisuuksiin harvemmin kuin maakunnissa keskimäärin. Uudenmaan vastaajayrityksistä 66 prosenttia kertoo verkostoituneensa muiden alueella toimivien yritysten kanssa. Maakunnissa keskimääräinen osuus on 70 prosenttia.

Puolet uusimaalaisista yrityksistä käyttää julkisia yrityspalveluita

Barometri osoitti, että yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Lähes kaikki yritykset tarvitsevat jossakin elinkaarensa vaiheessa neuvoja, koulutusta ja rahoitusta. Uusimaalaisista vastaajayrityksistä puolet on hyödyntänyt julkisia yrityspalveluita. Koko maassa osuus on hieman korkeampi.

Uudellamaalla hyödynnetään erityisesti yritysneuvonnan palveluita, aloittavan yrittäjän palveluita ja osallistumista kehittämishankkeisiin.

Elinvoimabarometri

Suomen Yrittäjien ensimmäistä kertaa toteuttamaan Elinvoimabarometriin vastasi 4 830 yrittäjää. Uudeltamaalta vastaajia oli 732. Kyselyn toteutti Taloustutkimus 1.3.–17.4.2023. Elinvoimabarometrin tulokset julkistettiin 24.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Lahdessa.

Barometri tuottaa tietoa yrittäjien ja alueiden päättäjien käyttöön siitä, millaisena yrittäjät kokevat oman maakuntansa elinvoiman ja siihen vaikuttavat tekijät.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Petri Salminen, Suomen Yrittäjät, petri.salminen@yrittajat.fi, puh. 0400 608 812
Aluejohtaja Petri Ovaska, Uudenmaan Yrittäjät, petri.ovaska@yrittajat.fi, puh. 040 548 1104

Outi Ervasti

Kehittämispäällikkö

+358 40 721 2131

Uusimaa-ohjelma, työllisyys- ja elinkeinopolitiikka, Uudenmaan edunvalvonta, AKKE-rahoitus sekä Uudenmaan yrityspalkinto. Aluekehittämisen johtaja Eero Venäläisen varahenkilö.