Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Livskraftsbarometern: Företagarna ser Nyland som Finlands livskraftigaste landskap

Företagarna anser att Nyland är Finlands livskraftigaste landskap. Näst livskraftigast anses Birkaland och på tredje plats kommer Österbotten. I Livskraftsbarometer frågade man företagarna om deras åsikter om företagets hemlandskap. Kategorierna som mättes var tre: livskraft, nätverkande samt ledning och beslutsfattande. Nyland var etta även i de totala resultaten.

Företagarna i Nyland är nöjdast med sitt landskaps livskraft. En särskild styrka i landskapet är tillgängligheten via såväl flyg, bil och tåg som via informationsnät. Placeringen och de goda förbindelserna har desto större betydelse ju större företaget är.

– Nyland är enligt de totala resultaten det framgångsrikaste landskapet i företagarnas ögon, så vi får vara nöjda. Å andra sidan är jag inte direkt förvånad. Inte heller över att företagarna såg Nyland som det bästa landskapet i fråga om livskraft och trafikförbindelser. Men vi har också något att förbättra, eftersom barometern visar att företagarna önskar bättre ledning och beslutsfattande i Nyland, säger Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Birkaland och Nyland är de mest attraktiva landskapen

Företagarna anser att Birkaland är det mest attraktiva landskapet med den mest lockande imagen för företagare, och på andra plats kommer Nyland. I fråga om kulturtjänster och motionstjänster kommer Nyland på första plats i attraktiviteten.

Birkaland leder en aning i frågor som gäller tillgången på arbetskraft, den byggda miljön och utbildningstjänster. I fråga om turisttjänster kommer Lappland på första plats och därefter Nyland och Birkaland.

Landskapens beslutsfattande är främmande för företagarna

Livskraftsbarometern visar att bara 26 procent av alla företagare vet vad landskapsförbundet beslutar om. Förbundens politiska beslutsfattande är inte heller synligt för företagen – endast 32 procent av alla företagare ansåg att beslutsfattandet i deras landskap var ens lite synligt. Mest främmande var beslutsfattandet för nylänningarna.

Bland alla företagarna upplevde 43 procent att atmosfären i landskapets beslutsfattande är positiv gentemot företagare. Av de nyländska företagen ansåg 35 procent att atmosfären är positiv. Sextiosex procent av de nyländska företagen kunde inte säga om Nylands förbund bedömer effekterna på företag i sitt beslutsfattande.

– Tillsammans med företagarorganisationerna i Nyland startar vi en diskussion om hur företagarnas perspektiv i högre grad kan lyftas fram i beslutsfattandet på landskapsnivå, berättar utvecklingschef Outi Ervasti från Nylands förbund.

Företagarna nätverkar med andra företagare

I livskraftsbarometern frågade man också företagarna om nätverkandet i landskapen. I Nyland ordnar landskapet, kommuner samt kommunala och regionala utvecklingsbolag förhållandevis färre nätverkstillfällen än i andra landskap. När det gäller nätverkstillfällen som ordnas av välfärdsområdena eller statens regionala aktörer placerar sig Nyland ungefär i mitten. Andra än offentliga aktörer ordnar däremot mest nätverkstillfällen i Nyland.

Företag i Nyland deltar mer sällan i nätverkstillfällen än företagen i genomsnitt. Av de nyländska företag som svarade på barometern sade sig 66 procent nätverka med andra företag i sitt landskap. Den genomsnittliga andelen i alla landskap är 70 procent.

Hälften av de nyländska företagen använder offentliga företagstjänster

Undersökningen visade återigen att företagstjänsterna är närtjänster för företagare. Varje företag behöver i något skede råd, utbildning och finansiering. Hälften av de nyländska företagen har använt offentliga företagstjänster. I hela landet var andelen 58 procent.

Särskilt i Nyland används företagsrådgivning, tjänster för nya företagare och utvecklingsprojekt.

Livskraftsbarometern

Det här var första gången som Företagarna i Finland organiserade Livskraftsbarometern och 4 830 företagare svarade på den. I Nyland svarade 732. Enkäten genomfördes av Taloustutkimus 1.3–17.4.2023. Resultaten offentliggjordes den 24.5 vid Kommunledningens seminarium i Lahtis.

Ytterligare information:

Regionchef Petri Ovaska, Nylands Företagare, petri.ovaska@yrittajat.fi(Öppnas i nytt fönster), tfn 040 548 1104

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.

Nyckelord:

Näringar