Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin – Kunnille tietoa muutoksiin sopeutumisesta

Uudenmaan liiton käynnistämän Kuntametsien kestävä monikäyttö -projektin ensimmäinen työpaja pidettiin maaliskuun alussa. Teemana oli tulevaisuuden ilmastoon sopeutuva metsänhoito, joka onkin aiheena hyvin ajankohtainen. Vain muutamaa päivää aikaisemmin julkaistiin hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n uusin raportti, joka painotti sopeutumistoimien tärkeyttä kaikilla sektoreilla.

Uudenmaan kunnat omistavat kymmeniä tuhansia hehtaareita metsää. Tulevaisuuden ilmastoon sopeutuminen onkin huomioitava jatkossa myös kuntametsien hoidossa. 

Työpajaan osallistui kuntien metsäomaisuuden parissa työskenteleviä lähes kaikista Uudenmaan kunnista. Keskustelu oli aktiivista, ja kuntien edustajat pääsivät miettimään seuraavia askelia sopeutumiskeinojen toteuttamiseksi. Saadun palautteen perusteella työpajan asiantuntijaesitykset sekä yhteiset keskustelut tarjosivat kunnille hyödyllistä uutta tietoa.

Kirjanpainajatuhot yleistyvät

Muuttuvan ilmaston seurauksia metsille esitteli Ilmatieteenlaitoksen tutkija Ilari Lehtonen. Etelä-Suomessa tulevaisuuden talvien ennustetaan olevan kosteita ja lauhoja, kesien lämpimiä ja lisääntyvän haihdunnan seurauksena myös kuivia. Routa ankkuroi puiden juuria huonommin maahan, ja vaikka tuulisuus ei lisääntyisi, erityisesti matalajuurisia kuusia kaatuu enemmän alkutalven myrskyissä.

Kaatuneet ja vahingoittuneet puut ovat hyviä lisääntymisalustoja yleistyvälle kirjanpainajalle, joka muutenkin hyötyy pitkistä, lämpimistä kesistä. Suurimittaiset kirjanpainajatuhot ovat hiipineet Keski-Euroopasta jo Etelä-Ruotsiin, joten varautuminen on hyvä aloittaa täälläkin.

Monilajisuus hyödyllistä

Uudellamaalla on tärkeää tunnistaa kuusikoiden riskit, kun metsiä uudistetaan. Työpajassa saimme kuulla Luonnonvarakeskuksen tutkijalta Saija Huuskoselta, että elinvoimaiset, monilajiset metsät sopeutuvat muutoksiin paremmin monista syistä.

Yhteen lajiin erikoistuneet tuhonaiheuttajat eivät pysty leviämään yhtä tehokkaasti sekapuustoisessa metsässä. Lehtipuut havupuiden seassa parantavat myös merkittävästi maaperän ominaisuuksia ja lisäävät näin metsän elinvoimaisuutta myös pitkällä aikavälillä. Rakenteeltaan ja lajistoltaan monipuolisten metsien kasvattaminen on hyvää riskien hallintaa. Metsäsuunnitelmat kannattaa pitää ajan tasalla, jotta myös mahdollisia suuren tuhoriskin kohteita tunnistetaan ajoissa.

Tutkittu tieto tarpeen seuraavien askelten suunnittelussa

Työpajassa keskustelua herätti muun muassa kirjanpainaja, jonka läsnäolo on huomattu monissa kuntien omistamissa metsissä. Saimme kuulla myös jo onnistuneista sekametsien istutuksista uusimaalaisissa kuntametsissä. Keskusteluun nousi myös suuri hirvieläinkanta, joka vaikeuttaa lehtipuiden ja mäntyjen kasvatusta. Vaikka täysin ongelmattomia metsänhoidon menetelmiä ei olekaan, keskusteluissa nousi esiin, että uusien keinojen kokeilu on tarpeellista ja ajankohtaista.

Kunnissa on tärkeää miettiä, mikä on seuraava askel ilmastonmuutokseen sopeutuvan metsänhoidon toteuttamisessa. Pitääkö muutoksille saada poliittinen hyväksyntä, olisiko aika päivittää metsäsuunnitelma tai tarvitsevatko metsänhoitotöiden tekijät koulutusta? Metsänhoidon menetelmien muuttamiseen voi toisinaan olla haasteellista saada niin kuntalaisten kuin kuntapäättäjien hyväksyntä. Työpajassa todettiin useaan otteeseen, että tutkimustiedolla on tärkeä rooli, kun uusien toimien tarpeellisuutta perustellaan. Myös kuntien yhteistyö nähtiin tärkeänä, jotta kokemuksia voidaan jakaa ja haasteita ratkoa yhdessä.

Uudenmaan liitto on laatinut tutkimustietoon perustuvan esitteen aiheesta kuntien käyttöön. Esitteen lopusta löytyy myös linkkejä, joista pääsee tutustumaan aiheeseen syvemmin.

Tutustu esitteeseen: 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamista muutoksista metsissä on kirjoitettu viime viikkoina myös muun muassa Helsingin Sanomissa(Siirryt toiseen palveluun) sekä Luonnonvarakeskuksen blogissa(Siirryt toiseen palveluun).

Seuraava Kuntametsien kestävä monikäyttö -projektin työpaja järjestetään huhtikuun alussa. Sekin on suunnattu Uudenmaan kuntien metsäomaisuuden parissa työskenteleville. Tällä kertaa aiheena on metsäluonnon monimuotoisuus kuntametsissä.

Lisätietoja:

Maria Sirviö

Ympäristö- ja ilmastoasiantuntija

+358 40 612 7909

Luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvät metsien monikäytön ja hiilen sidonnan tehtävät

Avainsanat:

Ympäristö