Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Innovatiivisesti vihreä Uusimaa -toimenpideohjelma kokoaa näkymän maakunnan ilmastotyöhön

Avoin kirja, jonka päällä piirrettyjä taloja, puita, tuulimylllyjä sekä maapallo. Kädet ojentavat kuvaan pilven ja auringon.

Juuri valmistuneen Innovatiivisesti vihreä Uusimaa -toimenpideohjelman avulla hahmotetaan kokonaiskuvaa maakunnan ilmastotyöstä lähivuosille. Ohjelmaan nostetuissa toimissa toteutetaan Uudenmaan hiilineutraaliustavoitteita ja otetaan huomioon maakunnan ilmastotyön lähtökohdat eli vaikuttavuus, edelläkävijyys ja yhteistyö. Toimissa näkyy myös ylikunnallisuus, ajankohtaisuus ja innovatiivisuus.   

Toimenpideohjelmaa on valmisteltu vuoden 2021 aikana laajassa yhteistyössä. Työ käynnistyi Uudenmaan liiton sisäisellä ilmiölähtöisellä yhteistyöprosessilla. Siinä tunnistettiin Uudenmaan liiton suunnitelmiin, kuten maakuntakaavaan, liikennejärjestelmäsuunnitelmiin, älykkään erikoistumisen strategiaan ja selviytymissuunnitelmaan, ja niiden toimeenpanoon kytkeytyviä ilmastotoimia. 

Syksyn 2021 aikana koottiin maakunnan keskeisten toimijoiden toimenpiteet osaksi ohjelmaa erillisissä neuvotteluprosessissa, työpajoissa ja kokouksissa. Mukaan on tuotu myös kuntien hiilineutraalisuuteen tähtääviä toimenpideohjelmia. Lisäksi ohjelma sisältää ne UKKE- ja REACT-EU-hankkeet, jotka tukevat tai edistävät hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. 

Ohjelmassa on tunnistettu uusimaalaisia ilmastotoimia yhteensä noin 170. Toimenpideohjelma on luonteeltaan päivittyvä ja sitä tullaan täydentämään jatkossa. 

Tutustu toimenpideohjelmaan (pdf)

Lisätietoja

Pia Tynys

Johtava ilmastoasiantuntija

+358 40 149 2244

Uudenmaan ilmastotyö, vihreä siirtymä, Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta

Simo Haanpää

Ilmastoasiantuntija

+358 50 525 5706

Ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja muutoksen hillintä, Canemure- ja Regions4Climate-hankkeet

Avainsanat:

Ilmasto