Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Åtgärdsprogrammet Innovativt grönt Nyland samordnar synerna på landskapets klimatarbete

Med hjälp av åtgärdsprogrammet Innovativt grönt Nyland, som nyligen har färdigställts, skapas en helhetsbild av det klimatarbete som sker på landskapsnivå under de närmaste åren. Genom de åtgärder som ingår i programmet genomförs de nyländska klimatneutralitetsmålen och beaktas utgångspunkterna för landskapets klimatarbete, dvs. verkningsfullhet, föregångarskapoch samarbete. Åtgärderna är också av tvärkommunal, aktuell och innovativ karaktär. 

Åtgärdsprogrammet har beretts i brett samarbete år 2021. Arbetet inleddes med Nylands förbunds interna fenomenbaserade samarbetsprocess. Under processen identifierade man klimatåtgärder som hänger ihop med Nylands förbunds planer, såsom landskapsplanen, trafiksystemplanerna, strategin för smart specialisering och överlevnadsplanen, samt med genomförandet av dessa planer.   

Via separata förhandlingsprocesser, workshoppar och möten under hösten 2021 sammanställde man åtgärder av landskapets viktigaste aktörer för programmet. Programmet innefattar också kommunala åtgärdsprogram som siktar på klimatneutralitet. Åtgärdsprogrammet innefattar också de UKKE- eller REACT-EU-projekt som stöder eller främjar arbetet med att nå klimatneutralitetsmålet.  

Programmet har identifierat sammanlagt cirka 170 nyländska klimatåtgärder. Åtgärdsprogrammet ska uppdateras och kompletteras i fortsättningen. 

Upplysningar:

Ledande sakkunniga i klimatfrågor Pia Tynys, Nylands förbund, tfn 040 149 2244

Sakkunnige i klimatfrågor Simo Haanpää, Nylands förbund, tfn 050 525 5706

Nyckelord:

Klimat