Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Kerrostaloja, joissa isot lasitetut parvekkeet. Ihmisiä kävelee tiellä talojen vierellä.

CANEMURE tavoittelee hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

Uudenmaan liitto on mukana Suomen ympäristökeskuksen CANEMURE-hankkeessa (Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions in Finland) edistämässä ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimenpiteitä. Valtakunnallisessa kuusivuotisessa EU-hankkeessa on kaikkiaan 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.

Hankkeessa edistetään älykästä ja vähähiilistä liikkumista, pyritään lisäämään hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa sekä parantamaan rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi tuetaan prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta ja edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle.

Suomen ympäristökeskuksen lisäksi hankkeen päätoimijoita ovat Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteen laitos. Kokonaisbudjetti on 15,3 miljoonaa euroa. Suurin osa rahoituksesta, 9,1 miljoonaa euroa, tulee EU:n Life-ohjelmasta.

Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta johdattaa kohti ilmastotavoitteita

Uudenmaan liiton osuus hankkeessa on edistää alueellista yhteistyötä sekä laatia Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikutamme samalla alueen päätöksentekoon ja edistämme ilmastotietoutta.

Tiekartta on käytännössä joustavaa verkostoyhteistyötä, jossa ovat mukana Uudenmaan kaupungit ja kunnat sekä alueen yrityksiä ja muita toimijoita. Päästövähennyksiin tähtäävissä yhteiskehittämis- ja kokeiluhankkeissa karttuneet onnistumiset kootaan joustavasti päivittyvään tiekarttaan laajemmin hyödynnettäviksi.

Kunnat ovat kokeiluhankkeissa avainasemassa ja toteuttavat esimerkiksi ilmastoystävällisen rakentamisen hankkeita, kaksisuuntaisen kaukolämmön ratkaisuja ja menetelmiä vähähiilisten julkisien hankintojen toteuttamiseksi. Mukana on hankkeita Helsingistä, Hyvinkäältä, Lohjalta ja Porvoosta.

Uudenmaan osahankkeessa pyritään myös selkeyttämään maakunnan toimijoiden välistä ilmastopolitiikkaa ja löytämään ilmastotyöhön yhteinen suunta. Tässä työssä, kuten myös verkostojen rakentamisessa, Uudenmaan ELY ja HSY ovat tärkeimmät kumppanimme.

Tutustu uusimaalaisiin hankkeisiin

Helsinki: Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä

Hyvinkää: Liikkumisen vähähiiliset ratkaisut ja palvelut


Lohja: Ilmastonäkökulma asuntomessuilla Lohjalla vuonna 2021


Porvoo: Digitaaliset ratkaisut energiatehokkuudessa


Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

hiilineutraalisuomi.fi ja Canemure. LIFE16 IPC/FI/000002. Life-IP Canemure-Finland. Canemure-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Life-ohjelmasta.

Sivu päivitetty viimeksi: 28.3.2024