Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

CANEMURE eftersträvar kolneutrala kommuner och landskap

Nylands förbund medverkar i projektet CANEMURE (Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions in Finland) som genomförs av Finlands miljöcentral. Målet med projektet är att främja praktiska åtgärder för att stävja klimatförändringen. I det riksomfattande sexåriga EU-projektet medverkar sammanlagt 22 aktörer: kommuner och kommunala organisationer, forskningsinstitut och företag. 

Syftet med projektet är att främja smarta och koldioxidsnåla färdsätt, öka utspridd produktion av förnybar energi och förbättra byggnadernas energieffektivitet. Dessutom stöder man processer som skapar en hållbar stadsstruktur och förutsättningar för koldioxidsnål produktion och förbrukning.

Utöver Finlands miljöcentral är Tammerfors universitet, Naturresursinstitutet och Meteorologiska institutet de huvudsakliga aktörerna i projektet. Projektet har en total budget på 15,3 miljoner euro. Största delen av finansieringen (9,1 miljoner euro) kommer från EU:s Life-program.

Färdplanen för ett kolneutralt Nyland leder mot klimatmål

Nylands förbunds insats i projektet är att främja regionalt samarbete och utarbeta en färdplan för ett kolneutralt Nyland för att uppnå de nationella klimatmålen. Dessutom inverkar vi på det regionala beslutsfattandet och främjar kännedom om klimat.

I praktiken omfattar färdplanen ett flexibelt nätverkssamarbete där medverkar de nyländska städerna och kommunerna samt regionens företag och andra aktörer. De framgångar i fråga om minskade utsläpp som åstadkommits vid samutvecklingsprojekt och försöksprojekt samlas i färdplanen som flexibelt uppdateras så att de kan utnyttjas i större utsträckning.

Vad gäller försöksprojekt är kommunerna i en nyckelställning och de genomför till exempel projekt för miljövänligt byggande, lösningar för dubbelriktad fjärrvärme och metoder för att genomföra kolsnåla offentliga upphandlingar. I arbetet medverkar projekt från Helsingfors, Hyvinge, Lojo och Borgå.

I Nylands delprojekt strävar man också efter att förtydliga klimatpolitiken mellan landskapets aktörer och hitta en gemensam riktning för klimatarbetet. I detta arbete samt vid nätverksbildande är NTM-centralen i Nyland och Helsingforsregionens miljötjänster HRM våra viktigaste partner.

För att skapa den här webbsidan har finansiering erhållits från Europeiska unionens LIFE-program. Innehållet på webbsidan representerar endast CANEMURE-projektets perspektiv och EASME/Kommissionen ansvarar inte för eventuell användning av informationen på projektets webbsida.

Sidan uppdaterad senast: 28.3.2024