Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uudenmaan kiertotalouslaakso.

Uudenmaan kiertotalouslaakso – Yhdessä kiertotalouden suunnannäyttäjiksi

Uudenmaan kiertotalouslaakso on kuntien, eri organisaatioiden, yritysten, tutkimuslaitosten ja asiantuntijoiden yhteisö – viemme yhdessä Uuttamaata ja Suomea kohti maailman terävintä kiertotalouden kärkeä.

Tule mukaan tekemään kiertotalouslaaksoa!

Kutsumme kaikki kiertotaloudesta kiinnostuneet mukaan hankeen työpajoihin ja sähköpostilistalle. Listalla jaamme tietoa esimerkiksi teemakohtaisista työpajoista (mm. muovi, sähkö- ja elektroniikka, tekstiili, ruoka ja rakennussektori), muista vaikutusmahdollisuuksista sekä hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Kestävä tulevaisuus on yhteinen asia.

Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja jätteen syntyminen minimoidaan. Myös neitseellisten luonnonvarojen kulutusta pyritään kokonaisuutena vähentämään. Kiertotalouteen kuuluvat myös jakamistalous ja palveluiden kehittäminen. Palveluiden tulisi perustua jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen.

Mikä on kiertotalouslaakso?

Laaksomainen piirroskuvitus, jossa tekstit: Systeeminen muutos: Maakunnallinen aloite, jolla tuetaan kansallista Green Deal -prosessia ja systeemistä muutosta. Ekosysteemi ja orkestroija: Kytkee alueen toimijat yhteen: kuntia, yrityksiä, tutkijoita, kehitysyhtiöitä, hanketoimijoita ja hankkeita sekä paikallisia klustereita. Kehittämisalusta ja kiihdyttämö: Tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia, tukee innovaatioita ja pilotointeja. Tieto- ja tukipiste: Välittää tutkimustuloksia, osaamisen kehittämis- ja rahoitusmahdollisuuksia. Viisi teema-aluetta: rakentaminen, muovit, tekstiilit, ruoka sekä elektroninen jäte. Maankäyttö: Tukee maankäytön suunnittelua ja muuttuvia tilatarpeita.

Kiertotalouslaakso tarjoaa alustan, jossa kehitetään yhdessä kiertotalousratkaisuja, jaetaan parhaita käytäntöjä, verkostoidutaan sekä tuetaan kiertotalousajattelun ja -osaamisen viemistä organisaatioiden omiin prosesseihin sekä pilottien käynnistämiseen. Lisäksi olemme osana kansainvälisiä kiertotalousverkostoja sekä pilottina EU:n aloitteessa. Laakson työskentelyssä voi olla monella tavalla mukana!

Rakennamme resurssiviisasta ja hiilineutraalia kiertotalousyhteisöä Uudellemaalle, koska yhdessä pystymme säilyttämään materiaaleihin ja tuotteisiin sitoutunutta arvoa paremmin ja hyödyntämään niitä kokonaiskestävästi ja taloudellisesti.

Laakson työskentelyssä voi olla monella tavalla mukana.

Uusimaa EU:n pilottialueena

Uudenmaan kiertotalouslaakso valittiin yhdeksi EU:n Circular Cities and Regions Initiative pilottialueeksi. Pilottialueena uusimaalaiset kiertotaloustoimijat saavat asiantuntijoiden apua suunnitelmien ja niiden toteutumisen arviointiin sekä oleellisten arvoketjujen tunnistamiseen. Toinen suomalainen pilottialue on Pirkanmaa. Lisäksi kumppaneina Suomesta mukana ovat Päijät-Häme ja Jyväskylä. Yhteensä pilotissa on mukana 12 aluetta ja kaupunkia eri puolilta Eurooppaa.

Uudenmaan kiertotalouslaakso rakentuu aluksi neljän keskeisen kiertotalousalan ympärille: ruoka, rakentaminen, muovit ja tekstiilit sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Kyseessä on oppiva prosessi, jossa myös uusia teemoja voi nousta keskusteluun.

Kiertotaloudesta tavoitellaan uutta liiketoimintaa ja liikevaihdon kasvua yrityksille sekä kansainvälisen liiketoiminnan ja yhteistyön lisääntymistä aktiivisen tuen avulla. Tärkeä osa tekemistä on kiertotalousyhteistyön ja -osaamisen vahvistaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen Uudenmaan yrityksissä, kunnissa ja kaupungeissa.

Uudenmaan liiton ja CLIC Innovationin yhteishanke toteutetaan vuosina 2022–2024. Kokonaisbudjetti on 647 000 euroa, ja hanke saa alueellista kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitusta. Hankkeen taustalla on vuonna 2021 valmistunut esiselvitys, jonka toteuttivat Green Net Finland, CLIC Innovation, VTT, HSY ja rahoittajana Uudenmaan liitto.

Sivu päivitetty viimeksi: 12.2.2024