Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Uudenmaan kiertotalouslaakso.

Nylands dal för cirkulär ekonomi – Tillsammans blir vi vägvisare inom cirkulär ekonomi

Nylands dal för cirkulär ekonomi är en sammanslutning för kommuner, olika organisationer, företag, forskningsinstitut och sakkunniga – tillsammans utvecklar vi Nyland och Finland i riktningen mot den vassaste spetsen inom cirkulär ekonomi i världen.  

Kom med till dalen för cirkulär ekonomi! 

Vi bjuder in alla som är intresserade av den cirkulära ekonomin till att delta i projektets workshoppar och anmäla sig till e-postlistan. Via e-postlistan delar vi till exempel information om temaspecifika workshoppar (bl.a. plast, elektriska och elektroniska produkter, textilier, mat och byggnadssektorn), andra påverkansmöjligheter samt om hur projektet framskrider och vilka resultat det ger. En hållbar framtid är en gemensam sak. 

Inom den cirkulära ekonomin utnyttjar man effektivt materialen och minimerar uppkomsten av avfall. Dessutom strävar man efter att totalt sett minska förbrukningen av jungfruliga naturresurser. Till den cirkulära ekonomin hör också delningsekonomi och utveckling av tjänster. Tjänsterna bör basera sig på delning, uthyrning och återvinning.  

Dalen för cirkulär ekonomi erbjuder en plattform där man tillsammans utvecklar lösningar för cirkulär ekonomi, delar med sig av de bästa verksamhetssätten, skapar nätverk och stöder införandet av tankesättet och kompetensen inom cirkulär ekonomi i organisationernas egna processer samt i inledandet av pilotförsök. Dessutom hör vi till internationella nätverk inom den cirkulära ekonomin samt är ett pilotprojekt inom EU:s initiativ. Det finns många sätt att vara med i arbetet med dalen för cirkulär ekonomi! 

Vi bygger en resurssmart och klimatneutral sammanslutning inom cirkulär ekonomi i Nyland eftersom vi tillsammans kan bevara värdet som är bundet till material och produkter mer effektivt och utnyttja dem på ett övergripande hållbart och ekonomiskt sätt.

Det finns många sätt att vara med i arbetet med dalen för cirkulär ekonomi! 

Nyland är EU:s pilotregion 

Nylands dal för cirkulär ekonomi valdes till en av pilotregionerna inom EU:s initiativ Circular Cities and Regions Initiative. I pilotregionen får nyländska aktörer inom cirkulär ekonomi experters hjälp med att bedöma planer och deras genomförande samt med att identifiera väsentliga värdekedjor. Birkaland är den andra pilotregionen i Finland. Dessutom är Päijänne-Tavastland och Jyväskylä övriga finländska partner. I pilotprojektet deltar sammanlagt tolv regioner och städer på olika håll i Europa.  

I början baserar sig Nylands dal för cirkulär ekonomi på fyra centrala områden inom den cirkulära ekonomin: mat, byggande, plaster och textilier samt elektriska eller elektroniska produkter. Det är fråga om en lärande process där även nya teman kan komma upp till diskussion. 

Målet är att den cirkulära ekonomin genererar en ny affärsverksamhet och ökad omsättning för företag samt en ökning av internationell affärsverksamhet och samarbete med hjälp av aktiva stödåtgärder. En viktig del av arbetet är att förstärka det samarbete och kunnande som gäller cirkulär ekonomi och att mer effektivt utnyttja dessa i nyländska företag, kommuner och städer. 

Nylands förbunds och CLIC Innovations samprojekt genomförs under åren 2022–2024. Den sammanlagda budgeten är 647 000 euro och projektet får stöd från anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE). Bakom projektet ligger en förutredning från 2021, som genomfördes av Green Net Finland, CLIC Innovation, Teknologiska forskningscentralen VTT, Helsingforsregionens miljötjänster HRM och finansiären Nylands förbund.  

Sidan uppdaterad senast: 12.2.2024