Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitushaku avoinna pääkaupunkiseudulla

Piirroskuvia kerrostalosta, puista, idealampusta ja autosta. Tekstit Haku on avoinna, Euroopan unionin osarahoittama.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta toteuttava EAKR-rahoitushaku on avoinna 25.4. asti. Etsimme rahoitettavaksi hankkeita, joilla parannetaan pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn mahdollisuuksia tai tähdätään energiatehokkuuteen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Rahoitusta on jaossa 2,8 miljoonaa euroa.

Hakua raamittavat pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen innovaatio-ohjelma HEVi sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027.

Tavoitteena on edistää pääkaupunkiseudulla toimivien organisaatioiden keskinäistä verkottumista, yhteistyötä ja koordinaatiota sekä luoda alueellista elinvoimaa vahvistavaa yhteistyötä kaupunkien ja yritysten välillä. Uusia aloitteita on tarkoitus sovittaa osaksi nykyistä toimintaa.

– Kaupunkien aktiivinen rooli kehittämishankkeissa tuottaa lisäarvoa, mutta tärkein fokus on alueen innovaatio- ja liiketoiminnan edistämisessä. Erityisesti toivomme, että hankkeista koituu hyötyä koko pääkaupunkiseudulle, kertoo ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta.

Rahoitettavan hankkeen keinovalikoimassa tulee olla mukana yksi tai useampi seuraavista:

Hankkeiden tärkeimpiä kohderyhmiä ovat pk- ja mikroyritykset. Myös kunnat, kehittämisyhtiöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ja yhdistykset voivat olla kohderyhmänä.

Tukea myönnetään enintään kolmivuotisiin hankkeisiin. EAKR- ja valtion rahoitus voivat kattaa korkeintaan 60 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Tukea ei voida myöntää yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoituksen haku EURA 2021 -järjestelmässä

Kaikki hakumateriaalit on julkaistu Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman sähköisessä EURA 2021 -palvelussa. Hakemusasiakirjat toimitetaan ja allekirjoitetaan myös palvelussa.

Uudenmaan liitto toimii rahoittavana viranomaisena. Liitto myös opastaa hankehallinnossa ja tuen hakemisessa. Kaupunkien HEVi-asiantuntijat tarjoavat tukea hankkeiden valmisteluun ja hankesuunnittelun sparraukseen.

– Kun ryhdyt suunnittelemaan hanketta, ota yhteyttä HEVi-tiimiin. Tuemme hanketta suunnittelevia aina hankeideoinnista hakemuksen jättämiseen saakka. Autamme myös löytämään uusia yhteistyökumppaneita ja kytkemään tekemistä jo olemassa olevaan toimintaan, jolloin hankkeiden kokonaisuudesta tulee mahdollisimman vaikuttava. Parhaat hankkeet tehdään yhdessä, muistuttaa HEVi-ohjelman toteutuksesta vastaava Saana Rantsi.

Hakuinfo 3.3., tervetuloa mukaan

Järjestämme rahoitushaun infotilaisuuden Teamsissa 3.3. kello 10.30–12.00. Kerromme pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksesta, HEVi-ohjelmasta sekä rahoituksen hakemisen edellytyksistä, sisältöteemoista ja hankkeiden valmistelusta.

Voit lähettää kysymyksiä ennakkoon 28.2. saakka sähköpostiosoitteeseen saana.rantsi@hel.fi.

Tutustu hakuilmoitukseen ja hakijan ohjeeseen:

HEVi = Helsinki + Espoo + Vantaa INNOVATIOS

HEVi on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatio-ohjelma, joka vahvistaa pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa ja -verkostoja. Ohjelma on alusta maailmaa muuttaville avauksille, jotka luodaan yhdessä.

Neljään kärkiteemaan vuosina 2021–2027 muodostettava hankeportfolio vahvistaa osaamiskeskittymiä, kehittää kokeiluympäristöjä, innovatiivisia hankintoja ja uusia yrityspalveluita.

HEVIn pohjana toimii valtion kanssa solmittu innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus, jonka puitteissa kaupungit luovat mittavan hankekokonaisuuden vuosien 2021–2027 aikana, erityisesti EAKR-rahoitushakujen kautta.

Lisätietoja Uudenmaan liitossa:

Hanna Laaksonen

Erityisasiantuntija

+358 40 574 8930

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden rahoitus, ekosysteemisopimukset

Pirjo Jokinen

Erityisasiantuntija

+358 40 662 4918

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden rahoitus, Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus

Avainsanat:

Rahoitus