Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Kevään EAKR-haussa eteläsuomalaisille hankkeille 26,8 miljoonaa euroa

Pieni liitutaulu, jonka päällä lamppu.

Maaliskuun lopussa päättyneen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaun päätökset ovat Etelä-Suomen maakunnissa loppusuoralla. Myönteisen rahoituspäätöksen on saamassa lähes 80 hanketta. Rahoitusta esitetään myönnettäväksi yhteensä noin 26,8 miljoonaa euroa.

Lähinnä REACT-EU-lisärahoituksella (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) toteutettavat EAKR-hankkeet tähtäävät koronapandemian vahinkojen korjaamiseen ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Jaettavana oli lisäksi jonkin verran päättyvältä rahoituskaudelta palautuneita varoja.

Kussakin Etelä-Suomen kuudessa maakunnassa oli myös omat hakupainotuksensa, jotka pohjautuivat alueen älykkään erikoistumisen strategian tavoitteisiin sekä muihin paikallisiin kehittämistarpeisiin. Kehittämistarpeita nousi muun muassa maakuntien laatimista selviytymissuunnitelmista, joilla ohjataan sopeutumista koronakriisin jälkeiseen aikaan. 

Hankkeet ja rahoitus jakautuivat maakunnittain seuraavasti:

Vihreän talouden ja digitalisaation teemoja

Hankkeissa nousevat esille erilaiset yritysten palautumiskykyyn ja liiketoiminnan vauhdittamiseen sekä kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät toimet, erityisesti vihreän talouden ja digitalisaation keinoin. 

– Digitaalisuutta hyödynnetään kehittämällä erilaisia etäpalveluita ja uusia teknologisia ratkaisuja. Vihreän talouden hankkeet puolestaan liittyvät esimerkiksi kiertotalouden ja biotalouden liiketoimintapotentiaalien tunnistamiseen, kertoo erityisasiantuntija Henri Hallanoro Uudenmaan liitosta. 

Lisäksi hankkeissa kehitetään muun muassa kestävää asumista ja liikkumista sekä teollisuuden tuotantomenetelmiä. Etäpalvelujen ja uuden teknologian ratkaisuista esimerkkejä ovat kosketuksesta riippumaton teknologia ja palvelut sekä muu terveysturvallisuuteen liittyvä teknologia. 

Osa hankkeista on jo käynnistynyt ja suuri osa on käynnistymässä loppukesän tai alkusyksyn aikana. Rahoitetuilta hankkeilta odotetaan ripeää toteutusta ja vaikuttavia tuloksia. Toteutukselle on aikaa elokuun loppuun 2023 asti. 

Uudenmaan liitto koordinoi EAKR-hankerahoitusta Etelä-Suomessa. 

Uudenmaan hankkeilla vauhtia talouteen  

Uudellamaalla on käynnistymässä 28 hanketta. Rahoituspäätökset tehtiin maakuntahallituksen kesäkuun kokouksessa

– Aiempiin hakukierroksiin nähden moninkertainen rahoituspotti sekä REACT-EU-rahoituksella tuettavien toimien monipuolisuus mahdollistavat sen, että käyntiin saadaan laaja skaala eri sektoreiden pk-yrityksiä tukevia toimia, Hallanoro kertoo.  

Pk-yritysten kilpailukyvyn paranemiseen tähdätään innovatiivisella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeilla sekä yhteiskehittämistä hyödyntäen. Lisäksi yritysten elinvoimaisuutta edistetään uusilla resurssiviisailla palveluilla ja ratkaisuilla.  

Uudellamaalla ovat näkyvässä roolissa digitaalisuuden, etäpalveluratkaisujen ja uuden teknologian, kuten XR-teknologian eli niin sanotun laajennetun todellisuuden -teknologian ratkaisujen hyödyntäminen yritysten tarpeisiin.   

Vihreän talouden hankkeissa taas korostuu kiertotalouden ja sen ekosysteemien edistäminen laaja-alaista uusmaalaista verkostoa hyödyntäen.  

– Kiertotalouden hankkeissa tartutaan muun muassa muovien kierrätyksen haasteisiin ja edistetään korjausrakentamisen kiertotaloutta. Esimerkkeinä keinoista mainittakoon kemiallisen kierrätyksen prosessit ja tuotantomenetelmät sekä älykkäät robottiratkaisut, Hallanoro sanoo. 

Lisätietoja:

Antti Taronen

Erityisasiantuntija

+358 40 507 9998

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden rahoitus, Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus

Palvelee myös ruotsiksi

Avainsanat:

Rahoitus