Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Kuukauden ilmastokasvo Mari Mäkelä: Nurmijärvellä ilmastotyö lähtee asukkaiden toiveista

Kuukauden ilmastokasvo -teksti ja kasvokuva Marista.

Mari Mäkelä työskentelee ympäristöasiantuntijana Nurmijärven kunnalla. Kunnassa kehitetään omaa toimintaa tavoitteellisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi, parannetaan ilmastoviestintää sekä kannustetaan alueen yrityksiä ja kuntalaisia ilmastotyöhön.

Nurmijärvellä on toteutettu kolme ilmastotyöhön liittyvää kyselyä: kunnan sisäinen, alueen yrityksille ja asukkaille. Vastausten pohjalta kunnan ilmastotyötä voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Katso alta video, jolla Mari Mäkelä kertoo lisää Nurmijärven ilmastotyöstä ja mikä on juuri nyt ajankohtaista.

Miksi toteutitte asukaskyselyn?

Halusimme ensinnäkin kartoittaa, millaisia ilmastotekoja kuntalaiset tekevät ja siinä samalla herätellä heitä huomaamaan, että pienetkin arjen teot ovat ilmastotekoja. Toiseksi meitä kiinnosti, millaisia ilmastotekoja kuntalaiset tekisivät, jos se olisi mahdollista ja mikä estää niiden tekemisen.

Kolmanneksi halusimme tietää, millaisia ajatuksia ja mielipiteitä kuntalaisilla on siitä, miten kunnan pitäisi kehittää omaa ilmastotyötään, esimerkiksi päästötavoitteiden asettamisessa.

Millaisia toimenpiteitä asukaskyselyssä haettiin?

Vastaajan tekemiä ilmastotekoja kartoitettiin teemojen kautta, joita olivat sähkön- ja vedenkulutus, asuminen, liikkuminen ja matkustaminen, kierrätys ja kestävä kulutus.

Kyselyssä pyydettiin myös asukkaiden mielipidettä siitä, mihin ilmastotyötä ohjaaviin toimenpiteisiin kunnan tulisi erityisesti keskittyä. Valittavat 30 toimenpidettä oli jaettu seitsemään teemaan, jotka perustuvat Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartassa määriteltyihin toimintalinjauksiin:

Millaisia tuloksia kyselyssä nousi?

Asukkaat halusivat, että ympäristöystävällisen liikkumiseen mahdollisuuksia parannettaisiin kunnassa. Energiansäästöön liittyvien osa-alueiden ja kierrätysmahdollisuuksien parantaminen koettiin tärkeäksi, ja niistä toivottiin myös lisätietoa.

Kunnan toivottiin olevan esimerkkinä ilmastoasioissa sekä tekevän aktiivisempaa viestintää ja neuvontaa. Kyselyssä oli paljon vapaakenttiä, joista saimme hyviä aihioita jatkokehitettäväksi.

Miten kyselyn tulokset vaikuttavat ilmastotyöhönne?

Ensimmäiseksi päätimme panostaa tiedon lisäämiseen, ja räätälöidä asukkaille kasvihuonepäästöjen vähentämiseen kytkeytyviä koulutuksia, joille tuntui olevan tarvetta. Olemme järjestäneet jo koulutuksen Kiertokapulan kanssa kodin jätteiden lajittelusta ja jätehuollon palveluista Nurmijärven alueella.

Tulossa on koulutuksia ainakin ekologisesta ruoasta yhteistyössä Aleksia -liikelaitoksen ja energiankulutuksesta yhteistyössä Nurmijärven Sähkön kanssa. Näiden koulutusten lisäksi olemme muutenkin lisänneet yhteistyötä eri tytäryhtiöidemme kanssa.

Saimme myös tietoa, mitä kunnalta odotetaan ilmastoasioihin liittyen ja pyrimme parantamaan toimintaamme vastauksien perusteella. Kyselystä tuli hyviä työkaluja meille jatkotoimenpiteitä ajatellen kaikkiin osa-alueisiin liittyen.

Lue lisää Nurmijärven asukaskyselystä kunnan sivuilla(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun)

Avainsanat:

Ilmasto