Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Månadens klimatansikte Mari Mäkelä: I Nurmijärvi utgår klimatarbetet från invånarnas önskemål

Mari Mäkelä jobbar som miljöexpert vid Nurmijärvi kommun. Där utvecklas verksamheten så att den ska bli mera målinriktad och miljövänlig. Man förbättrar också kommunikationen i klimatfrågor och uppmuntrar regionens företag och invånare i deras klimatarbete. 

Nurmijärvi har genomfört tre enkäter som gäller klimatarbete: en intern kommunal, en riktad till företagen och en till invånarna. På basis av svaren har man möjlighet att inrikta kommunens klimatarbete på rätt sätt. Titta här nedan på videon där Mari Mäkelä berättar mera om klimatarbetet i Nurmijärvi och om det som just nu är aktuellt. 

Varför gjorde ni en invånarenkät? 

Vi ville för det första kartlägga vilket slags klimathandlingar kommuninvånarna utför och samtidigt väcka dem till insikt om att också det lilla som man gör i vardagen är klimatåtgärder. För det andra var vi intresserade av att få veta hurdana klimathandlingar kommuninvånarna vore beredda att göra om det var möjligt, och vad det är som står i vägen för att göra så. 

För det tredje ville vi ta reda vad för slags tankar och åsikter kommuninvånarna har om hur kommunen borde utveckla sitt klimatarbete, till exempel när det gäller fastställande av utsläppsmål. 

Vilken typs åtgärder var man ute efter i invånarenkäteten? 

Respondenternas klimathandlingar kartlades temavis. Dessa var el- och vattenförbrukning, boende, mobilitet, trafik och resor, återvinning och hållbar konsumtion. 

I enkäten frågade man också efter invånarnas åsikter om vad kommunen särskilt borde fokusera på i fråga om åtgärder som styr klimatarbetet. Det fanns 30 åtgärder att välja på, och de var indelade i sju teman, som bygger på riktlinjer formulerade i Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2035: 

Hurdana resultat kom upp i enkäten? 

Invånarna ville att man i kommunen skulle förbättra möjligheten till miljövänlig mobilitet och trafik. Det upplevdes som viktigt att det skulle ske en förbättring på de delområden som gäller energisparande och återvinningsmöjligheter, och om detta efterlystes också mera information. 

Man hoppades på att kommunen skulle föregå med gott exempel i klimatfrågor samt vara aktivare inom kommunikation och rådgivning. Det fanns flera fält för fritt formulerade svar, som gav oss goda idéer för vidareförädling. 

Hur inverkar enkätens resultat på ert klimatarbete?  

Först och främst bestämde vi oss för att satsa på ökad kunskap och på att skräddarsy kurser med anknytning till minskade växthusgasutsläpp för kommuninvånarna, eftersom det upplevdes att det behövdes. Vi har redan ordnat en kurs i sortering av hemmets avfall och avfallshanteringstjänster i Nurmijärviområdet tillsammans med Kiertokapula Oy. 

På väg är kurser åtminstone i ekologisk mat i samarbete med affärsverket Aleksia och i energiförbrukning i samarbete med elbolaget Nurmijärven Sähkö Oy. Utöver dessa kurser har vi även i övrigt ökat samarbetet med våra dotterbolag. 

Enkäten gav oss också information om vad man förväntar sig av kommunen i klimatfrågor, och vi vill framdeles förbättra vår verksamhet på basis av svaren. Den gav oss goda verktyg med tanke på det fortsatta arbetet på alla delområden. 

> Läs om Nurmijärvis invånarenkät på kommunens webbplats (på finska)(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Kolneutraltfinland.fi. Canemure.

Nyckelord:

Klimat