Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallituksen päätökset 17.4.

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 17. huhtikuuta. Tervetuloa tutustumaan kokouspäätöksiin.

Kokousasiat, linkit esityslistan esityksiin sekä kokouksessa tehdyt muutokset:

Uudenmaan liiton ESR-hanke – Kuntien tukeminen ja työllisyysalueet ylittävä yhteistyö TE24-uudistuksessa (TEPA24 Uusimaa)(Siirryt toiseen palveluun)

Johtajien antamat lausunnot(Siirryt toiseen palveluun)

Osavuosikatsaus 1/2023(Siirryt toiseen palveluun)

Tutkintapyynnön tekeminen esitutkintaviranomaiselle(Siirryt toiseen palveluun)

Maakuntajohtaja muutti kokouksen kuluessa esityslistatekstin ja päätösesityksen alla olevaan muotoon. Maakuntahallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

Tiivistelmä
Maakuntahallitulle esitetään, että se päättää selvityttää onko liitosta vuodettu luottamuksellista, virheellistä tai salassa pidettävää aineistoa organisaation ulkopuolelle, ja valtuuttaa maakuntajohtajan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin selvityksen pohjalta.

Selostus
Joku on anonyymin sähköpostisosoitteen turvin levittänyt kopiota puheenjohtajan Uudenmaan liitolle kohdistamasta laskusta yhdistettynä väitteisiin siitä, että puheenjohtaja maksattaa omia kulujaan liitolla. Asiasta on todisteita. Asian selvittämiseksi on mahdollisesti syytä tehdä tutkintapyyntö esitutkintaviranomaiselle. Tutkintapyynnön tekemisessä käytetään juridista avustajaa.

Asian tausta
Hallintosäännön 16 §:n 2. kohdan mukaan maakuntahallitus valvoo Uudenmaan liiton etua ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa ja tekee sen puolesta sopimukset; maakuntahallitus voi siirtää toimivaltaansa maakuntajohtajalle.

Esittelijän muutettu päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

Kokousaikataulu tiedoksi(Siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, puh. 050 464 2455

Pöytäkirjanpitäjä:

Inka Tikkanen

Hallintojohtaja

+358 40 554 5538

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, päätöksenteon tuki, Uudenmaan liiton strategia

Palvelee myös ruotsiksi

Avainsanat:

Päätöksenteko