Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 17.4

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 17 april. Välkommen att bekanta dig med mötesbesluten.

Ärenden vid sammanträdet, länkar till förslagen samt ändringar som gjordes vid sammanträdet:

Nylands förbunds ESF-projekt – Stödjande av kommuner och gränsöverskridande samarbete mellan pendlingsområden vid AN24-reformen (TEPA24 Uusimaa)(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Delårsrapport 1/2023(Du går över till annan tjänst)

Begäran om undersökning till förundersökningsmyndigheten(Du går över till annan tjänst)

Under sammanträdet ändrade landskapsdirektören föredragningslistans text och beslutsförslaget enligt följande. Landskapsstyrelsen godkände det ändrade beslutsförslaget enhälligt.

Sammanfattning
Landskapsstyrelsen föreslås besluta att låta utreda om någon från förbundet har läckt konfidentiellt, felaktigt eller sekretessbelagt material till aktörer utanför organisationen, samt att befullmäktiga landskapsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder på basis av utredningen.

Redogörelse
Någon har med hjälp av en anonym e-postadress spridit en kopia av ordförandens faktura till Nylands förbund samt påstått att ordföranden låter förbundet betala sina privata kostnader. Det finns bevis på saken. För att utreda saken finns det eventuellt skäl att lämna en begäran om undersökning till förundersökningsmyndigheten. Ett juridiskt biträde anlitas för att utarbeta en begäran om undersökning.

Bakgrund
Enligt andra punkten i 16 § i förvaltningsstadgan har landskapsstyrelsen till uppgift att bevaka Nylands förbunds intressen och utöva dess rätt till talan i domstol och hos övrig myndighet och ingå avtal på dess vägnar; landskapsstyrelsen kan delegera sin behörighet till landskapsdirektören.

Föredragandens ändrade beslutsförslag:

Landskapsstyrelsen beslutar

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande